• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 5:59:10 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
29,45 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,35 (-1,17%)
Tham chiếu
29,80
Mở cửa
29,70
Cao nhất
29,70
Thấp nhất
29,05
Khối lượng
248.300
KLTB 10 ngày
306.060
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Giá đóng cửa ngày 12/12/2018
22,50 0,00/0,00%
Mở cửa 21,70
Cao nhất 22,50
Thấp nhất 21,60
Khối lượng 13.440
Giá điều chỉnh 15,07
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
12/12/2018 0,00 / 0,00% 21,70 22,50 21,60 22,50 22,10 15,07 13.440
11/12/2018 0,00 / 0,00% 22,35 22,50 21,65 22,50 22,04 15,07 13.340
10/12/2018 -0,05 / -0,22% 21,10 22,70 21,10 22,50 21,46 15,07 34.760
07/12/2018 +0,15 / +0,67% 22,70 22,80 22,20 22,55 22,74 15,10 55.670
06/12/2018 -0,40 / -1,75% 22,40 23,00 22,40 22,40 22,50 15,00 66.930
05/12/2018 +1,00 / +4,59% 21,60 22,90 21,30 22,80 22,27 15,27 95.860
04/12/2018 -0,20 / -0,91% 22,00 22,00 21,80 21,80 21,94 14,60 12.400
03/12/2018 +1,20 / +5,77% 22,00 22,00 21,00 22,00 21,75 14,73 130.350
30/11/2018 0,00 / 0,00% 21,00 21,00 20,70 20,80 20,94 13,93 8.120
29/11/2018 -0,30 / -1,42% 21,50 21,50 20,80 20,80 20,86 13,93 39.170
28/11/2018 +0,30 / +1,44% 20,80 21,10 20,70 21,10 20,93 14,13 32.210
27/11/2018 -0,05 / -0,24% 20,95 20,95 20,75 20,80 20,81 13,93 89.780
26/11/2018 -0,05 / -0,24% 20,90 20,90 20,60 20,85 20,76 13,96 47.310
23/11/2018 -0,10 / -0,48% 21,30 21,30 20,80 20,90 20,92 13,99 33.840
22/11/2018 0,00 / 0,00% 21,15 21,15 20,60 21,00 20,80 14,06 44.090
21/11/2018 -0,30 / -1,41% 21,00 21,15 20,20 21,00 20,75 14,06 52.920
20/11/2018 +0,30 / +1,43% 20,90 21,40 20,75 21,30 21,04 14,26 502.880
19/11/2018 0,00 / 0,00% 20,90 21,10 20,90 21,00 20,94 14,06 25.600
16/11/2018 0,00 / 0,00% 21,10 21,10 20,70 21,00 20,87 14,06 51.320
15/11/2018 +0,40 / +1,94% 20,40 21,10 20,40 21,00 20,91 14,06 33.580
14/11/2018 -0,40 / -1,90% 21,00 21,10 20,50 20,60 20,72 13,79 12.980
13/11/2018 -0,20 / -0,94% 20,60 21,00 20,20 21,00 20,81 14,06 23.070
12/11/2018 +0,30 / +1,44% 20,80 21,20 20,70 21,20 20,93 14,20 25.700
09/11/2018 -0,55 / -2,56% 21,50 21,50 20,90 20,90 21,10 13,99 28.580
08/11/2018 +0,55 / +2,63% 21,25 21,70 21,00 21,45 21,31 14,36 78.320
07/11/2018 -0,40 / -1,88% 21,30 21,30 20,80 20,90 21,04 13,99 429.180
06/11/2018 +0,30 / +1,43% 21,00 21,70 20,85 21,30 21,13 14,26 941.970
05/11/2018 +0,90 / +4,48% 20,00 21,30 20,00 21,00 20,24 14,06 292.760
02/11/2018 +0,30 / +1,52% 19,80 20,30 19,80 20,10 19,93 13,46 32.110
01/11/2018 -0,10 / -0,50% 20,00 20,00 19,30 19,80 19,75 13,26 12.100