• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 11:50:53 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
35,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+0,71%)
Tham chiếu
35,25
Mở cửa
35,00
Cao nhất
35,70
Thấp nhất
34,75
Khối lượng
438.500
KLTB 10 ngày
572.630
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
23,20
Giá đóng cửa ngày 14/03/2016
26,00 0,00/0,00%
Mở cửa 26,00
Cao nhất 26,20
Thấp nhất 26,00
Khối lượng 184.000
Giá điều chỉnh 14,91
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/03/2016 0,00 / 0,00% 26,00 26,20 26,00 26,00 26,07 14,91 184.000
11/03/2016 +0,10 / +0,39% 25,80 26,00 25,80 26,00 25,91 14,91 149.260
10/03/2016 +0,70 / +2,78% 25,60 25,90 25,30 25,90 25,59 14,86 85.740
09/03/2016 -0,80 / -3,08% 26,00 26,00 25,20 25,20 25,49 14,45 102.160
08/03/2016 +0,20 / +0,78% 25,30 26,00 25,30 26,00 25,66 14,91 123.430
07/03/2016 -0,40 / -1,53% 26,20 26,30 25,80 25,80 26,07 14,80 164.160
04/03/2016 +0,70 / +2,75% 25,50 27,00 25,50 26,20 26,41 15,03 313.800
03/03/2016 -0,50 / -1,92% 26,00 26,20 25,00 25,50 25,52 14,63 146.790
02/03/2016 +1,10 / +4,42% 25,20 26,30 24,70 26,00 25,61 14,91 213.000
01/03/2016 +0,50 / +2,05% 24,60 25,20 24,40 24,90 24,90 14,28 38.870
29/02/2016 -0,80 / -3,17% 24,80 24,90 24,40 24,40 24,62 14,00 31.360
26/02/2016 +0,20 / +0,80% 25,00 25,20 24,80 25,20 25,00 14,45 14.840
25/02/2016 -0,10 / -0,40% 25,10 25,40 25,00 25,00 25,11 14,34 90.430
24/02/2016 +0,70 / +2,87% 24,20 25,20 24,20 25,10 24,69 14,40 69.310
23/02/2016 -1,30 / -5,06% 25,70 25,80 24,40 24,40 25,29 14,00 86.440
22/02/2016 0,00 / 0,00% 26,00 26,00 25,60 25,70 25,72 14,74 50.780
19/02/2016 +0,60 / +2,39% 25,20 25,70 25,20 25,70 25,54 14,74 102.880
18/02/2016 +0,30 / +1,21% 24,80 25,50 24,80 25,10 25,11 14,40 114.930
17/02/2016 +0,10 / +0,40% 24,80 24,80 24,20 24,80 24,69 14,23 18.590
16/02/2016 +0,30 / +1,23% 24,00 24,70 24,00 24,70 24,46 14,17 26.450
15/02/2016 +0,30 / +1,24% 23,90 24,40 23,90 24,40 24,04 14,00 1.040
05/02/2016 0,00 / 0,00% 24,00 25,20 23,50 24,10 24,33 13,82 30.010
04/02/2016 +0,20 / +0,84% 23,90 24,10 23,50 24,10 24,02 13,82 25.560
03/02/2016 -0,10 / -0,42% 23,80 23,90 23,80 23,90 23,85 13,71 9.110
02/02/2016 0,00 / 0,00% 24,00 24,00 23,50 24,00 23,63 13,77 19.210
01/02/2016 -0,50 / -2,04% 24,30 24,30 24,00 24,00 24,28 13,77 20.060
29/01/2016 +0,50 / +2,08% 24,00 24,50 23,70 24,50 24,13 14,05 52.590
28/01/2016 -0,80 / -3,23% 24,20 24,50 23,10 24,00 24,09 13,77 15.790
27/01/2016 -0,10 / -0,40% 24,90 24,90 24,30 24,80 24,70 14,23 12.380
26/01/2016 -0,20 / -0,80% 25,10 25,10 24,00 24,90 24,91 14,28 63.300