• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 6:22:51 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:04 CH
29,45 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,35 (-1,17%)
Tham chiếu
29,80
Mở cửa
29,70
Cao nhất
29,70
Thấp nhất
29,05
Khối lượng
248.300
KLTB 10 ngày
306.060
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Giá đóng cửa ngày 15/04/2020
18,40 0,00/0,00%
Mở cửa 19,00
Cao nhất 19,00
Thấp nhất 18,05
Khối lượng 384.780
Giá điều chỉnh 12,93
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/04/2020 0,00 / 0,00% 19,00 19,00 18,05 18,40 18,58 12,93 384.780
14/04/2020 +1,20 / +6,98% 18,40 18,40 18,00 18,40 18,40 12,93 784.090
13/04/2020 +1,10 / +6,83% 16,70 17,20 16,65 17,20 17,13 12,09 360.770
10/04/2020 -0,30 / -1,83% 16,30 16,45 16,05 16,10 16,23 11,31 353.710
09/04/2020 -0,10 / -0,61% 16,30 16,85 16,15 16,40 16,41 11,52 542.650
08/04/2020 -0,45 / -2,65% 16,25 16,60 16,20 16,50 16,36 11,59 279.540
07/04/2020 +0,40 / +2,42% 16,80 17,05 16,20 16,95 16,86 11,91 260.870
06/04/2020 +1,05 / +6,77% 15,55 16,55 15,55 16,55 16,28 11,63 297.050
03/04/2020 +0,35 / +2,31% 15,10 15,60 15,10 15,50 15,43 10,89 53.030
01/04/2020 -0,05 / -0,33% 15,25 15,70 15,00 15,15 15,18 10,65 204.260
31/03/2020 -0,25 / -1,62% 15,45 15,45 14,70 15,20 14,99 10,68 131.380
30/03/2020 -0,25 / -1,59% 15,50 15,50 14,90 15,45 15,19 10,86 172.580
27/03/2020 +0,85 / +5,72% 14,80 15,75 14,60 15,70 15,16 11,03 115.630
26/03/2020 -0,15 / -1,00% 15,00 15,10 14,75 14,85 14,93 10,43 112.920
25/03/2020 +0,25 / +1,69% 14,80 15,15 14,50 15,00 14,75 10,54 414.350
24/03/2020 -1,10 / -6,94% 14,75 15,85 14,75 14,75 14,88 10,36 306.130
23/03/2020 -1,15 / -6,76% 16,00 16,00 15,85 15,85 15,86 11,14 123.220
20/03/2020 0,00 / 0,00% 17,00 17,00 16,00 17,00 16,18 11,95 120.250
19/03/2020 -0,60 / -3,41% 16,80 17,00 16,40 17,00 16,61 11,95 152.190
18/03/2020 -0,40 / -2,22% 17,50 18,00 17,50 17,60 17,67 12,37 74.520
17/03/2020 -0,20 / -1,10% 17,10 18,00 17,00 18,00 17,56 12,65 176.920
16/03/2020 -0,20 / -1,09% 18,00 18,40 17,15 18,20 17,44 12,79 337.430
13/03/2020 -0,20 / -1,08% 17,30 18,60 17,30 18,40 17,52 12,93 116.830
12/03/2020 -1,40 / -7,00% 19,00 19,00 18,60 18,60 18,64 13,07 134.400
11/03/2020 -1,20 / -5,66% 20,80 20,95 20,00 20,00 20,33 14,05 126.040
10/03/2020 +0,05 / +0,24% 20,00 21,40 20,00 21,20 20,66 14,90 79.470
09/03/2020 -1,55 / -6,83% 21,80 21,80 21,15 21,15 21,30 14,86 111.930
06/03/2020 +0,20 / +0,89% 22,00 22,80 21,85 22,70 22,27 15,95 79.020
05/03/2020 +0,55 / +2,51% 21,85 22,50 21,80 22,50 22,02 15,81 99.110
04/03/2020 -0,20 / -0,90% 21,90 21,95 21,70 21,95 21,83 15,42 33.720