• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 4:15:39 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
22,45 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,65 (-6,85%)
Tham chiếu
24,10
Mở cửa
24,10
Cao nhất
24,10
Thấp nhất
22,45
Khối lượng
475.900
KLTB 10 ngày
640.210
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
22,45
Giá đóng cửa ngày 15/05/2015
17,30 +0,10/+0,58%
Mở cửa 17,30
Cao nhất 17,50
Thấp nhất 17,20
Khối lượng 51.170
Giá điều chỉnh 8,12
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/05/2015 +0,10 / +0,58% 17,30 17,50 17,20 17,30 17,30 8,12 51.170
14/05/2015 -0,10 / -0,58% 17,00 17,20 17,00 17,20 17,18 8,07 7.860
13/05/2015 0,00 / 0,00% 17,10 17,30 17,10 17,30 17,27 8,12 12.800
12/05/2015 -0,10 / -0,57% 17,20 17,30 16,80 17,30 17,15 8,12 560
11/05/2015 +0,30 / +1,75% 17,00 17,40 17,00 17,40 17,25 8,16 41.450
08/05/2015 0,00 / 0,00% 16,90 17,10 16,90 17,10 17,01 8,02 46.670
07/05/2015 +0,20 / +1,18% 16,90 17,10 16,90 17,10 16,99 8,02 17.560
06/05/2015 -0,10 / -0,59% 16,50 16,90 16,50 16,90 16,55 7,93 7.190
05/05/2015 +0,40 / +2,41% 16,00 17,00 16,00 17,00 16,51 7,98 57.660
04/05/2015 -0,90 / -5,14% 17,00 17,40 16,60 16,60 17,01 7,79 52.960
27/04/2015 -0,20 / -1,13% 17,50 17,60 17,50 17,50 17,53 8,21 25.100
24/04/2015 +0,10 / +0,57% 17,50 17,70 17,50 17,70 17,60 8,30 40
23/04/2015 +0,10 / +0,57% 18,00 18,20 17,50 17,60 17,97 8,26 87.160
22/04/2015 +0,10 / +0,57% 17,30 17,50 17,30 17,50 17,37 8,21 38.050
21/04/2015 +0,10 / +0,58% 17,00 17,80 17,00 17,40 17,55 8,16 23.480
20/04/2015 +0,40 / +2,37% 17,10 17,30 17,00 17,30 17,08 8,12 27.510
17/04/2015 -0,30 / -1,74% 17,00 17,20 16,90 16,90 17,01 7,93 12.760
16/04/2015 0,00 / 0,00% 17,10 17,20 17,00 17,20 17,12 8,07 31.650
15/04/2015 0,00 / 0,00% 17,10 17,20 16,80 17,20 17,08 8,07 330
14/04/2015 -0,10 / -0,58% 17,20 17,20 16,90 17,20 17,02 8,07 17.100
13/04/2015 0,00 / 0,00% 17,30 17,40 17,20 17,30 17,31 8,12 17.270
10/04/2015 +0,30 / +1,76% 16,80 17,40 16,80 17,30 17,04 8,12 18.250
09/04/2015 +0,10 / +0,59% 16,90 17,00 16,80 17,00 16,86 7,98 42.160
08/04/2015 0,00 / 0,00% 16,90 17,00 16,80 16,90 16,90 7,93 9.230
07/04/2015 +0,20 / +1,20% 17,00 17,00 16,40 16,90 16,66 7,93 22.210
06/04/2015 0,00 / 0,00% 16,90 16,90 16,50 16,70 16,59 7,84 6.330
03/04/2015 -0,10 / -0,60% 16,80 16,80 16,60 16,70 16,63 7,84 17.380
02/04/2015 0,00 / 0,00% 16,80 16,80 16,60 16,80 16,64 7,88 16.530
01/04/2015 +0,10 / +0,60% 17,20 17,20 16,50 16,80 16,78 7,88 4.530
31/03/2015 +0,20 / +1,21% 16,50 16,80 16,50 16,70 16,53 7,84 10.890