• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.110,13 -7,97/-0,71%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:35:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.110,13   -7,97/-0,71%  |   HNX-INDEX   225,53   -1,15/-0,51%  |   UPCOM-INDEX   86,56   -0,12/-0,14%  |   VN30   1.123,40   -7,49/-0,66%  |   HNX30   467,26   +0,35/+0,07%
04 Tháng Mười 2023 9:39:48 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 04/10/2023
9:35:00 SA
25,85 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,15 (-0,58%)
Tham chiếu
26,00
Mở cửa
25,90
Cao nhất
25,90
Thấp nhất
25,85
Khối lượng
400
KLTB 10 ngày
103.120
Cao nhất 52 tuần
29,50
Thấp nhất 52 tuần
15,50
Giá đóng cửa ngày 15/09/2022
30,70 +0,10/+0,33%
Mở cửa 30,50
Cao nhất 30,70
Thấp nhất 30,40
Khối lượng 183.000
Giá điều chỉnh 30,08
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/09/2022 +0,10 / +0,33% 30,50 30,70 30,40 30,70 30,55 30,08 183.000
14/09/2022 -0,30 / -0,97% 30,10 30,85 30,10 30,60 30,54 29,98 213.900
13/09/2022 -0,25 / -0,80% 31,00 31,45 30,85 30,90 31,01 30,28 203.500
12/09/2022 +0,15 / +0,48% 30,75 31,60 30,75 31,15 31,20 30,52 192.300
09/09/2022 +0,45 / +1,47% 30,20 31,00 30,20 31,00 30,64 30,38 362.500
08/09/2022 +0,55 / +1,83% 30,10 30,80 29,95 30,55 30,27 29,94 330.600
07/09/2022 -1,20 / -3,85% 31,50 31,60 30,00 30,00 31,06 29,40 561.900
06/09/2022 +0,75 / +2,46% 30,50 31,50 30,50 31,20 30,92 30,57 652.300
05/09/2022 +0,05 / +0,16% 30,50 30,80 30,45 30,45 30,66 29,84 281.800
31/08/2022 +0,60 / +2,01% 29,50 30,60 29,25 30,40 30,28 29,79 610.800
30/08/2022 +0,30 / +1,02% 29,50 30,45 29,10 29,80 29,90 29,20 402.600
29/08/2022 -0,60 / -1,99% 29,70 29,85 28,60 29,50 29,16 28,91 378.100
26/08/2022 -0,70 / -2,27% 31,10 31,10 30,10 30,10 30,57 29,49 195.000
25/08/2022 +0,80 / +2,67% 30,05 31,20 30,05 30,80 30,74 30,18 642.000
24/08/2022 +0,60 / +2,04% 29,55 30,10 29,40 30,00 29,79 29,40 557.500
23/08/2022 -0,10 / -0,34% 29,30 29,50 29,00 29,40 29,33 28,81 155.800
22/08/2022 +0,05 / +0,17% 29,15 29,70 29,00 29,50 29,43 28,91 403.800
19/08/2022 -0,35 / -1,17% 29,70 29,70 29,05 29,45 29,34 28,86 248.300
18/08/2022 -0,15 / -0,50% 29,55 29,85 29,20 29,80 29,43 29,20 199.600
17/08/2022 -0,55 / -1,80% 30,40 30,40 29,70 29,95 29,92 29,35 206.600
16/08/2022 +0,80 / +2,69% 29,70 30,50 29,45 30,50 29,84 29,89 376.200
15/08/2022 0,00 / 0,00% 29,50 29,90 29,10 29,70 29,68 29,10 306.100
12/08/2022 0,00 / 0,00% 29,30 29,70 29,00 29,70 29,25 29,10 223.300
11/08/2022 -0,05 / -0,17% 29,80 30,00 29,10 29,70 29,58 29,10 445.900
10/08/2022 +0,10 / +0,34% 29,65 30,20 29,65 29,75 29,93 29,15 367.800
09/08/2022 +0,40 / +1,37% 29,40 29,80 29,10 29,65 29,61 29,05 453.300
08/08/2022 +0,10 / +0,34% 29,15 29,50 28,95 29,25 29,23 28,66 233.500
05/08/2022 +0,05 / +0,17% 29,35 29,40 28,80 29,15 29,01 28,56 151.400
04/08/2022 +0,10 / +0,34% 29,30 29,50 29,10 29,10 29,31 28,51 409.900
03/08/2022 +0,80 / +2,84% 28,20 29,00 28,15 29,00 28,67 28,42 383.800