• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 2:07:48 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:04:59 CH
45,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
45,10
Mở cửa
45,75
Cao nhất
46,00
Thấp nhất
44,35
Khối lượng
731.700
KLTB 10 ngày
817.500
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
22,85
Giá đóng cửa ngày 16/10/2015
23,00 -0,40/-1,71%
Mở cửa 23,10
Cao nhất 23,60
Thấp nhất 22,70
Khối lượng 224.240
Giá điều chỉnh 13,19
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
16/10/2015 -0,40 / -1,71% 23,10 23,60 22,70 23,00 23,15 13,19 224.240
15/10/2015 +0,70 / +3,08% 23,00 23,80 22,80 23,40 23,40 13,42 341.790
14/10/2015 +1,40 / +6,57% 22,70 22,70 22,70 22,70 22,70 13,02 200.880
13/10/2015 -0,40 / -1,84% 21,50 21,90 21,00 21,30 21,25 12,22 261.420
12/10/2015 -0,30 / -1,36% 22,00 22,80 21,50 21,70 22,03 12,45 72.360
09/10/2015 -0,40 / -1,79% 22,50 22,80 21,90 22,00 22,34 12,62 134.210
08/10/2015 +1,40 / +6,67% 21,00 22,40 21,00 22,40 22,06 12,85 415.710
07/10/2015 -0,20 / -0,94% 21,80 22,50 21,00 21,00 21,78 12,05 262.890
06/10/2015 +1,30 / +6,53% 20,40 21,20 20,10 21,20 20,96 12,16 193.990
05/10/2015 +0,40 / +2,05% 19,50 19,90 19,50 19,90 19,64 11,41 70.710
02/10/2015 -0,30 / -1,52% 19,50 20,00 19,50 19,50 19,55 11,19 112.790
01/10/2015 -0,20 / -1,00% 19,80 19,90 19,50 19,80 19,63 11,36 31.590
30/09/2015 +0,30 / +1,52% 20,10 20,40 20,00 20,00 20,00 11,47 21.100
29/09/2015 -0,30 / -1,50% 20,00 20,00 19,50 19,70 19,69 11,30 139.750
28/09/2015 -0,90 / -4,31% 21,40 21,40 20,00 20,00 20,51 11,47 86.100
25/09/2015 0,00 / 0,00% 20,80 20,90 20,50 20,90 20,73 11,99 37.100
24/09/2015 +0,40 / +1,95% 20,60 21,10 20,50 20,90 20,88 11,99 255.990
23/09/2015 +0,10 / +0,49% 20,20 20,50 20,10 20,50 20,27 11,76 43.020
22/09/2015 0,00 / 0,00% 20,50 20,70 20,20 20,40 20,40 11,70 93.810
21/09/2015 +0,70 / +3,55% 19,90 20,50 19,80 20,40 20,06 11,70 56.770
18/09/2015 +0,40 / +2,07% 19,70 19,90 19,40 19,70 19,67 11,30 36.800
17/09/2015 0,00 / 0,00% 19,30 19,50 19,30 19,30 19,38 11,07 7.790
16/09/2015 -0,20 / -1,03% 19,40 19,60 19,20 19,30 19,39 11,07 27.590
15/09/2015 +0,20 / +1,04% 19,30 19,60 19,30 19,50 19,41 11,19 35.700
14/09/2015 -1,00 / -4,93% 20,20 20,20 19,20 19,30 19,56 11,07 175.250
11/09/2015 0,00 / 0,00% 20,20 20,80 20,20 20,30 20,35 11,64 72.840
10/09/2015 -0,40 / -1,93% 20,20 20,70 20,20 20,30 20,43 11,64 87.760
09/09/2015 -0,20 / -0,96% 20,90 21,40 20,70 20,70 20,85 11,87 52.370
08/09/2015 -0,80 / -3,69% 20,40 21,00 20,00 20,90 20,59 11,99 88.570
07/09/2015 -0,30 / -1,36% 22,00 22,60 21,60 21,70 21,94 11,32 62.250