• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 12:48:44 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
30,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,33%)
Tham chiếu
30,50
Mở cửa
30,00
Cao nhất
30,65
Thấp nhất
29,90
Khối lượng
278.600
KLTB 10 ngày
306.970
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Giá đóng cửa ngày 17/03/2020
18,00 -0,20/-1,10%
Mở cửa 17,10
Cao nhất 18,00
Thấp nhất 17,00
Khối lượng 176.920
Giá điều chỉnh 12,65
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/03/2020 -0,20 / -1,10% 17,10 18,00 17,00 18,00 17,56 12,65 176.920
16/03/2020 -0,20 / -1,09% 18,00 18,40 17,15 18,20 17,44 12,79 337.430
13/03/2020 -0,20 / -1,08% 17,30 18,60 17,30 18,40 17,52 12,93 116.830
12/03/2020 -1,40 / -7,00% 19,00 19,00 18,60 18,60 18,64 13,07 134.400
11/03/2020 -1,20 / -5,66% 20,80 20,95 20,00 20,00 20,33 14,05 126.040
10/03/2020 +0,05 / +0,24% 20,00 21,40 20,00 21,20 20,66 14,90 79.470
09/03/2020 -1,55 / -6,83% 21,80 21,80 21,15 21,15 21,30 14,86 111.930
06/03/2020 +0,20 / +0,89% 22,00 22,80 21,85 22,70 22,27 15,95 79.020
05/03/2020 +0,55 / +2,51% 21,85 22,50 21,80 22,50 22,02 15,81 99.110
04/03/2020 -0,20 / -0,90% 21,90 21,95 21,70 21,95 21,83 15,42 33.720
03/03/2020 -0,15 / -0,67% 22,30 22,50 21,80 22,15 21,98 15,56 53.060
02/03/2020 +0,10 / +0,45% 22,20 22,35 21,80 22,30 22,04 15,67 40.200
28/02/2020 -0,50 / -2,20% 21,80 22,65 21,20 22,20 21,97 15,60 93.220
27/02/2020 +0,40 / +1,79% 22,80 22,80 22,20 22,70 22,46 15,95 23.780
26/02/2020 0,00 / 0,00% 22,00 22,75 22,00 22,30 22,21 15,67 70.090
25/02/2020 -0,35 / -1,55% 21,50 22,30 21,50 22,30 22,11 15,67 81.410
24/02/2020 -1,00 / -4,23% 23,10 23,20 22,20 22,65 22,72 15,92 76.310
21/02/2020 -0,15 / -0,63% 23,60 23,70 23,40 23,65 23,54 16,62 70.130
20/02/2020 0,00 / 0,00% 24,00 24,00 23,65 23,80 23,77 16,72 26.920
19/02/2020 0,00 / 0,00% 23,75 23,80 23,60 23,80 23,69 16,72 75.000
18/02/2020 +0,55 / +2,37% 23,60 24,00 23,50 23,80 23,82 16,72 146.120
17/02/2020 -0,30 / -1,27% 23,50 23,50 23,00 23,25 23,16 16,34 53.620
14/02/2020 -0,25 / -1,05% 23,35 23,75 22,85 23,55 23,15 16,55 118.820
13/02/2020 -0,10 / -0,42% 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 16,72 2.710
12/02/2020 -0,20 / -0,83% 24,10 24,10 23,65 23,90 23,81 16,79 44.090
11/02/2020 -0,20 / -0,82% 24,00 24,10 23,80 24,10 23,99 16,93 56.160
10/02/2020 +0,30 / +1,25% 24,00 24,30 23,90 24,30 24,08 17,07 17.360
07/02/2020 +0,10 / +0,42% 23,00 24,00 23,00 24,00 23,79 16,86 65.150
06/02/2020 -0,70 / -2,85% 24,85 24,85 23,90 23,90 24,14 16,79 141.020
05/02/2020 -0,10 / -0,40% 24,35 24,60 24,25 24,60 24,41 17,29 78.210