• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,81 +2,05/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:44:58 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,81   +2,05/+0,14%  |   HNX-INDEX   411,96   +0,69/+0,17%  |   UPCOM-INDEX   109,08   +0,35/+0,32%  |   VN30   1.522,79   +6,22/+0,41%  |   HNX30   730,23   +2,20/+0,30%
28 Tháng Giêng 2022 9:53:22 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
9:45:00 SA
35,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,25 (-0,71%)
Tham chiếu
35,25
Mở cửa
35,00
Cao nhất
35,30
Thấp nhất
35,00
Khối lượng
94.600
KLTB 10 ngày
538.240
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
23,20
Giá đóng cửa ngày 17/05/2019
28,80 +1,50/+5,49%
Mở cửa 27,10
Cao nhất 28,90
Thấp nhất 27,10
Khối lượng 268.140
Giá điều chỉnh 20,21
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/05/2019 +1,50 / +5,49% 27,10 28,90 27,10 28,80 28,37 20,21 268.140
16/05/2019 -0,20 / -0,73% 27,70 27,70 27,00 27,30 27,08 19,16 32.760
15/05/2019 +0,15 / +0,55% 27,35 27,50 27,10 27,50 27,39 19,30 26.690
14/05/2019 -0,05 / -0,18% 27,40 27,40 26,80 27,35 27,06 19,19 106.590
13/05/2019 -0,20 / -0,72% 27,60 27,70 26,90 27,40 27,19 19,23 35.090
10/05/2019 +0,30 / +1,10% 27,80 27,80 26,65 27,60 27,33 19,37 18.440
09/05/2019 +0,95 / +3,61% 26,50 27,90 26,50 27,30 27,06 19,16 18.700
08/05/2019 +0,55 / +2,13% 25,80 27,00 25,80 26,35 26,31 18,49 74.410
07/05/2019 0,00 / 0,00% 25,90 26,35 25,80 25,80 25,92 18,10 45.100
06/05/2019 -0,70 / -2,64% 26,50 26,50 25,80 25,80 25,89 18,10 154.790
03/05/2019 +0,25 / +0,95% 26,10 26,50 26,10 26,50 26,35 18,59 28.160
02/05/2019 -0,45 / -1,69% 26,20 26,60 26,20 26,25 26,31 18,42 94.980
26/04/2019 +0,40 / +1,52% 26,20 26,90 26,20 26,70 26,76 18,74 93.810
25/04/2019 -0,70 / -2,59% 27,00 27,00 26,30 26,30 26,70 18,45 207.900
24/04/2019 -0,05 / -0,18% 26,30 27,20 26,30 27,00 26,95 18,95 86.040
23/04/2019 -0,40 / -1,46% 27,30 27,60 27,05 27,05 27,35 18,98 94.740
22/04/2019 -0,45 / -1,61% 27,90 27,90 27,40 27,45 27,64 19,26 78.180
19/04/2019 +1,70 / +6,49% 26,40 28,00 26,40 27,90 27,48 19,58 109.520
18/04/2019 -0,40 / -1,50% 26,30 26,50 26,05 26,20 26,31 18,38 167.780
17/04/2019 -0,05 / -0,19% 26,85 26,85 26,40 26,60 26,53 18,67 70.570
16/04/2019 +0,45 / +1,72% 26,20 26,70 26,20 26,65 26,39 18,70 97.620
12/04/2019 +0,20 / +0,77% 25,90 26,40 25,90 26,20 26,15 18,38 235.380
11/04/2019 -0,70 / -2,62% 27,00 27,00 26,00 26,00 26,26 18,24 96.610
10/04/2019 +0,60 / +2,30% 26,30 26,70 26,10 26,70 26,44 18,74 87.110
09/04/2019 +0,20 / +0,77% 25,90 26,40 25,50 26,10 26,09 18,31 120.750
08/04/2019 0,00 / 0,00% 25,90 25,90 25,15 25,90 25,47 18,17 168.670
05/04/2019 -0,20 / -0,77% 26,00 26,40 25,80 25,90 26,05 18,17 259.280
04/04/2019 +1,60 / +6,53% 25,00 26,15 25,00 26,10 25,87 18,31 742.470
03/04/2019 +1,60 / +6,99% 22,90 24,50 22,90 24,50 23,82 17,19 310.390
02/04/2019 -0,10 / -0,43% 23,10 23,10 22,80 22,90 22,92 16,07 123.160