• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
16 Tháng Tám 2022 2:28:05 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
29,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
29,70
Mở cửa
29,50
Cao nhất
29,90
Thấp nhất
29,10
Khối lượng
306.100
KLTB 10 ngày
317.330
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Giá đóng cửa ngày 17/06/2015
16,80 0,00/0,00%
Mở cửa 16,60
Cao nhất 16,80
Thấp nhất 16,60
Khối lượng 20.040
Giá điều chỉnh 8,36
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/06/2015 0,00 / 0,00% 16,60 16,80 16,60 16,80 16,77 8,36 20.040
16/06/2015 0,00 / 0,00% 17,00 17,00 16,20 16,80 16,25 8,36 3.630
15/06/2015 +0,10 / +0,60% 16,70 16,80 16,10 16,80 16,80 8,36 11.370
12/06/2015 +0,10 / +0,60% 17,00 17,00 16,50 16,70 16,62 8,31 21.130
11/06/2015 +0,20 / +1,22% 16,40 16,60 16,40 16,60 16,44 8,26 15.940
10/06/2015 -0,10 / -0,61% 16,50 16,50 16,00 16,40 16,34 8,16 7.220
09/06/2015 -0,10 / -0,60% 16,60 16,60 16,50 16,50 16,56 8,21 3.200
08/06/2015 -0,10 / -0,60% 16,70 16,80 16,60 16,60 16,67 8,26 23.040
05/06/2015 0,00 / 0,00% 16,70 16,70 15,60 16,70 16,08 8,31 11.890
04/06/2015 -0,10 / -0,60% 16,80 16,80 16,50 16,70 16,60 8,31 9.460
03/06/2015 -0,20 / -1,18% 16,50 17,20 16,50 16,80 16,99 8,36 18.420
02/06/2015 0,00 / 0,00% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 8,46 30
01/06/2015 0,00 / 0,00% 17,40 17,40 17,00 17,00 17,21 8,46 10.690
29/05/2015 0,00 / 0,00% 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 8,46 1.040
28/05/2015 -0,10 / -0,58% 17,10 17,10 17,00 17,00 17,03 8,46 24.920
27/05/2015 -0,40 / -2,29% 17,00 17,40 16,70 17,10 16,90 8,51 14.650
26/05/2015 +0,30 / +1,74% 17,20 17,50 17,20 17,50 17,32 8,21 27.360
25/05/2015 -0,50 / -2,82% 17,70 17,70 17,20 17,20 17,45 8,07 32.900
22/05/2015 -0,10 / -0,56% 17,50 17,80 17,50 17,70 17,55 8,30 13.560
21/05/2015 0,00 / 0,00% 18,00 18,00 17,80 17,80 17,89 8,35 4.080
20/05/2015 +0,30 / +1,71% 17,20 17,80 17,20 17,80 17,46 8,35 6.760
19/05/2015 +0,20 / +1,16% 17,30 17,50 17,30 17,50 17,34 8,21 17.010
18/05/2015 0,00 / 0,00% 16,70 17,30 16,70 17,30 17,30 8,12 37.870
15/05/2015 +0,10 / +0,58% 17,30 17,50 17,20 17,30 17,30 8,12 51.170
14/05/2015 -0,10 / -0,58% 17,00 17,20 17,00 17,20 17,18 8,07 7.860
13/05/2015 0,00 / 0,00% 17,10 17,30 17,10 17,30 17,27 8,12 12.800
12/05/2015 -0,10 / -0,57% 17,20 17,30 16,80 17,30 17,15 8,12 560
11/05/2015 +0,30 / +1,75% 17,00 17,40 17,00 17,40 17,25 8,16 41.450
08/05/2015 0,00 / 0,00% 16,90 17,10 16,90 17,10 17,01 8,02 46.670
07/05/2015 +0,20 / +1,18% 16,90 17,10 16,90 17,10 16,99 8,02 17.560