• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.259,05 +2,30/+0,18%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:15:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.259,05   +2,30/+0,18%  |   HNX-INDEX   301,18   -0,15/-0,05%  |   UPCOM-INDEX   92,77   +0,45/+0,49%  |   VN30   1.281,76   +5,06/+0,40%  |   HNX30   554,14   -0,10/-0,02%
09 Tháng Tám 2022 11:17:48 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:15:02 SA
29,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+0,85%)
Tham chiếu
29,25
Mở cửa
29,40
Cao nhất
29,80
Thấp nhất
29,10
Khối lượng
211.600
KLTB 10 ngày
236.640
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Giá đóng cửa ngày 18/05/2015
17,30 0,00/0,00%
Mở cửa 16,70
Cao nhất 17,30
Thấp nhất 16,70
Khối lượng 37.870
Giá điều chỉnh 8,12
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/05/2015 0,00 / 0,00% 16,70 17,30 16,70 17,30 17,30 8,12 37.870
15/05/2015 +0,10 / +0,58% 17,30 17,50 17,20 17,30 17,30 8,12 51.170
14/05/2015 -0,10 / -0,58% 17,00 17,20 17,00 17,20 17,18 8,07 7.860
13/05/2015 0,00 / 0,00% 17,10 17,30 17,10 17,30 17,27 8,12 12.800
12/05/2015 -0,10 / -0,57% 17,20 17,30 16,80 17,30 17,15 8,12 560
11/05/2015 +0,30 / +1,75% 17,00 17,40 17,00 17,40 17,25 8,16 41.450
08/05/2015 0,00 / 0,00% 16,90 17,10 16,90 17,10 17,01 8,02 46.670
07/05/2015 +0,20 / +1,18% 16,90 17,10 16,90 17,10 16,99 8,02 17.560
06/05/2015 -0,10 / -0,59% 16,50 16,90 16,50 16,90 16,55 7,93 7.190
05/05/2015 +0,40 / +2,41% 16,00 17,00 16,00 17,00 16,51 7,98 57.660
04/05/2015 -0,90 / -5,14% 17,00 17,40 16,60 16,60 17,01 7,79 52.960
27/04/2015 -0,20 / -1,13% 17,50 17,60 17,50 17,50 17,53 8,21 25.100
24/04/2015 +0,10 / +0,57% 17,50 17,70 17,50 17,70 17,60 8,30 40
23/04/2015 +0,10 / +0,57% 18,00 18,20 17,50 17,60 17,97 8,26 87.160
22/04/2015 +0,10 / +0,57% 17,30 17,50 17,30 17,50 17,37 8,21 38.050
21/04/2015 +0,10 / +0,58% 17,00 17,80 17,00 17,40 17,55 8,16 23.480
20/04/2015 +0,40 / +2,37% 17,10 17,30 17,00 17,30 17,08 8,12 27.510
17/04/2015 -0,30 / -1,74% 17,00 17,20 16,90 16,90 17,01 7,93 12.760
16/04/2015 0,00 / 0,00% 17,10 17,20 17,00 17,20 17,12 8,07 31.650
15/04/2015 0,00 / 0,00% 17,10 17,20 16,80 17,20 17,08 8,07 330
14/04/2015 -0,10 / -0,58% 17,20 17,20 16,90 17,20 17,02 8,07 17.100
13/04/2015 0,00 / 0,00% 17,30 17,40 17,20 17,30 17,31 8,12 17.270
10/04/2015 +0,30 / +1,76% 16,80 17,40 16,80 17,30 17,04 8,12 18.250
09/04/2015 +0,10 / +0,59% 16,90 17,00 16,80 17,00 16,86 7,98 42.160
08/04/2015 0,00 / 0,00% 16,90 17,00 16,80 16,90 16,90 7,93 9.230
07/04/2015 +0,20 / +1,20% 17,00 17,00 16,40 16,90 16,66 7,93 22.210
06/04/2015 0,00 / 0,00% 16,90 16,90 16,50 16,70 16,59 7,84 6.330
03/04/2015 -0,10 / -0,60% 16,80 16,80 16,60 16,70 16,63 7,84 17.380
02/04/2015 0,00 / 0,00% 16,80 16,80 16,60 16,80 16,64 7,88 16.530
01/04/2015 +0,10 / +0,60% 17,20 17,20 16,50 16,80 16,78 7,88 4.530