• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:05:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   410,80   -0,47/-0,11%  |   UPCOM-INDEX   108,80   +0,07/+0,06%  |   VN30   1.518,05   +1,48/+0,10%  |   HNX30   726,94   -1,09/-0,15%
28 Tháng Giêng 2022 9:11:20 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
9:04:59 SA
35,25 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
35,25
Mở cửa
35,25
Cao nhất
35,25
Thấp nhất
35,25
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
528.780
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
23,20
Giá đóng cửa ngày 18/06/2019
22,50 -0,90/-3,85%
Mở cửa 23,00
Cao nhất 23,10
Thấp nhất 22,50
Khối lượng 85.130
Giá điều chỉnh 16,57
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/06/2019 -0,90 / -3,85% 23,00 23,10 22,50 22,50 22,69 16,57 85.130
17/06/2019 -0,60 / -2,50% 23,50 23,60 22,75 23,40 23,17 17,23 159.840
14/06/2019 +0,50 / +2,13% 23,50 24,00 23,40 24,00 23,64 17,67 46.320
13/06/2019 -0,60 / -2,49% 24,00 24,00 23,50 23,50 23,63 17,30 240.900
12/06/2019 -0,70 / -2,82% 24,50 24,50 24,10 24,10 24,32 17,75 112.290
11/06/2019 +0,10 / +0,40% 24,50 25,00 24,40 24,80 24,71 18,26 59.370
10/06/2019 +0,40 / +1,65% 25,00 25,00 24,30 24,70 24,69 18,19 122.520
07/06/2019 +1,60 / +6,69% 24,00 25,50 24,00 25,50 24,94 17,89 117.430
06/06/2019 -0,80 / -3,24% 24,50 24,50 23,80 23,90 24,11 16,77 296.120
05/06/2019 -0,80 / -3,14% 25,45 25,80 24,70 24,70 25,30 17,33 174.060
04/06/2019 -1,30 / -4,85% 26,80 26,80 25,50 25,50 26,09 17,89 141.410
03/06/2019 -0,20 / -0,74% 27,00 27,00 26,20 26,80 26,78 18,81 23.820
31/05/2019 +0,50 / +1,89% 26,30 27,00 25,90 27,00 26,33 18,95 223.370
30/05/2019 -0,60 / -2,21% 27,00 27,15 26,20 26,50 26,68 18,59 231.030
29/05/2019 -0,40 / -1,45% 27,90 27,90 27,10 27,10 27,48 19,02 90.110
28/05/2019 -0,20 / -0,72% 27,10 27,60 27,00 27,50 27,34 19,30 53.210
27/05/2019 -0,30 / -1,07% 28,00 28,00 27,40 27,70 27,61 19,44 42.090
24/05/2019 -0,45 / -1,58% 28,00 28,45 27,60 28,00 27,90 19,65 58.170
23/05/2019 0,00 / 0,00% 28,20 28,45 28,00 28,45 28,07 19,96 11.650
22/05/2019 -0,60 / -2,07% 28,10 29,00 28,10 28,45 28,51 19,96 80.080
21/05/2019 +0,05 / +0,17% 28,80 29,20 28,80 29,05 29,00 20,38 80.080
20/05/2019 +0,20 / +0,69% 28,40 29,20 28,30 29,00 28,65 20,35 83.120
17/05/2019 +1,50 / +5,49% 27,10 28,90 27,10 28,80 28,37 20,21 268.140
16/05/2019 -0,20 / -0,73% 27,70 27,70 27,00 27,30 27,08 19,16 32.760
15/05/2019 +0,15 / +0,55% 27,35 27,50 27,10 27,50 27,39 19,30 26.690
14/05/2019 -0,05 / -0,18% 27,40 27,40 26,80 27,35 27,06 19,19 106.590
13/05/2019 -0,20 / -0,72% 27,60 27,70 26,90 27,40 27,19 19,23 35.090
10/05/2019 +0,30 / +1,10% 27,80 27,80 26,65 27,60 27,33 19,37 18.440
09/05/2019 +0,95 / +3,61% 26,50 27,90 26,50 27,30 27,06 19,16 18.700
08/05/2019 +0,55 / +2,13% 25,80 27,00 25,80 26,35 26,31 18,49 74.410