• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 1:31:10 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:04:59 CH
45,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
45,10
Mở cửa
45,75
Cao nhất
46,00
Thấp nhất
44,35
Khối lượng
731.700
KLTB 10 ngày
817.500
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
22,85
Giá đóng cửa ngày 18/09/2015
19,70 +0,40/+2,07%
Mở cửa 19,70
Cao nhất 19,90
Thấp nhất 19,40
Khối lượng 36.800
Giá điều chỉnh 11,30
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/09/2015 +0,40 / +2,07% 19,70 19,90 19,40 19,70 19,67 11,30 36.800
17/09/2015 0,00 / 0,00% 19,30 19,50 19,30 19,30 19,38 11,07 7.790
16/09/2015 -0,20 / -1,03% 19,40 19,60 19,20 19,30 19,39 11,07 27.590
15/09/2015 +0,20 / +1,04% 19,30 19,60 19,30 19,50 19,41 11,19 35.700
14/09/2015 -1,00 / -4,93% 20,20 20,20 19,20 19,30 19,56 11,07 175.250
11/09/2015 0,00 / 0,00% 20,20 20,80 20,20 20,30 20,35 11,64 72.840
10/09/2015 -0,40 / -1,93% 20,20 20,70 20,20 20,30 20,43 11,64 87.760
09/09/2015 -0,20 / -0,96% 20,90 21,40 20,70 20,70 20,85 11,87 52.370
08/09/2015 -0,80 / -3,69% 20,40 21,00 20,00 20,90 20,59 11,99 88.570
07/09/2015 -0,30 / -1,36% 22,00 22,60 21,60 21,70 21,94 11,32 62.250
04/09/2015 +0,30 / +1,38% 21,70 22,40 21,70 22,00 21,90 11,47 136.980
03/09/2015 -1,20 / -5,24% 22,50 22,50 21,60 21,70 22,06 11,32 93.660
01/09/2015 -0,40 / -1,72% 23,30 23,60 22,90 22,90 23,27 11,94 79.500
31/08/2015 +0,70 / +3,10% 23,00 23,50 22,90 23,30 23,17 12,15 252.390
28/08/2015 +0,20 / +0,89% 22,50 22,90 22,40 22,60 22,58 11,78 151.260
27/08/2015 +0,20 / +0,90% 22,20 22,80 22,20 22,40 22,38 11,68 128.070
26/08/2015 +0,20 / +0,91% 22,20 22,30 21,50 22,20 22,07 11,58 59.370
25/08/2015 +0,70 / +3,29% 20,00 22,00 20,00 22,00 21,44 11,47 70.150
24/08/2015 -1,50 / -6,58% 22,00 22,50 21,30 21,30 21,47 11,11 128.780
21/08/2015 -0,30 / -1,30% 21,80 22,80 21,50 22,80 21,87 11,89 111.240
20/08/2015 +0,90 / +4,05% 22,40 23,30 22,10 23,10 22,78 12,05 123.480
19/08/2015 +0,50 / +2,30% 21,70 22,30 21,00 22,20 21,85 11,58 85.210
18/08/2015 +0,80 / +3,83% 20,50 21,80 20,50 21,70 21,28 11,32 60.560
17/08/2015 -1,10 / -5,00% 22,00 23,20 20,60 20,90 21,40 10,90 102.930
14/08/2015 +0,40 / +1,85% 21,00 22,20 21,00 22,00 21,58 11,47 61.910
13/08/2015 -1,40 / -6,09% 22,50 22,80 21,40 21,60 21,71 11,26 107.550
12/08/2015 -0,50 / -2,13% 23,50 23,50 22,60 23,00 23,20 11,99 95.690
11/08/2015 +1,50 / +6,82% 23,40 23,50 23,10 23,50 23,36 12,25 318.180
10/08/2015 +1,40 / +6,80% 21,00 22,00 21,00 22,00 21,54 11,47 106.770
07/08/2015 +0,20 / +0,98% 20,40 21,30 20,00 20,60 20,61 10,74 61.860