• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.474,35 +3,59/+0,24%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:35:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.474,35   +3,59/+0,24%  |   HNX-INDEX   411,98   +0,71/+0,17%  |   UPCOM-INDEX   109,06   +0,33/+0,30%  |   VN30   1.523,21   +6,64/+0,44%  |   HNX30   731,06   +3,03/+0,42%
28 Tháng Giêng 2022 9:43:25 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
9:35:01 SA
35,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,14%)
Tham chiếu
35,25
Mở cửa
35,00
Cao nhất
35,30
Thấp nhất
35,00
Khối lượng
72.600
KLTB 10 ngày
536.040
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
23,20
Giá đóng cửa ngày 22/02/2016
25,70 0,00/0,00%
Mở cửa 26,00
Cao nhất 26,00
Thấp nhất 25,60
Khối lượng 50.780
Giá điều chỉnh 14,74
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/02/2016 0,00 / 0,00% 26,00 26,00 25,60 25,70 25,72 14,74 50.780
19/02/2016 +0,60 / +2,39% 25,20 25,70 25,20 25,70 25,54 14,74 102.880
18/02/2016 +0,30 / +1,21% 24,80 25,50 24,80 25,10 25,11 14,40 114.930
17/02/2016 +0,10 / +0,40% 24,80 24,80 24,20 24,80 24,69 14,23 18.590
16/02/2016 +0,30 / +1,23% 24,00 24,70 24,00 24,70 24,46 14,17 26.450
15/02/2016 +0,30 / +1,24% 23,90 24,40 23,90 24,40 24,04 14,00 1.040
05/02/2016 0,00 / 0,00% 24,00 25,20 23,50 24,10 24,33 13,82 30.010
04/02/2016 +0,20 / +0,84% 23,90 24,10 23,50 24,10 24,02 13,82 25.560
03/02/2016 -0,10 / -0,42% 23,80 23,90 23,80 23,90 23,85 13,71 9.110
02/02/2016 0,00 / 0,00% 24,00 24,00 23,50 24,00 23,63 13,77 19.210
01/02/2016 -0,50 / -2,04% 24,30 24,30 24,00 24,00 24,28 13,77 20.060
29/01/2016 +0,50 / +2,08% 24,00 24,50 23,70 24,50 24,13 14,05 52.590
28/01/2016 -0,80 / -3,23% 24,20 24,50 23,10 24,00 24,09 13,77 15.790
27/01/2016 -0,10 / -0,40% 24,90 24,90 24,30 24,80 24,70 14,23 12.380
26/01/2016 -0,20 / -0,80% 25,10 25,10 24,00 24,90 24,91 14,28 63.300
25/01/2016 +1,10 / +4,58% 24,00 25,20 24,00 25,10 24,71 14,40 64.880
22/01/2016 +0,60 / +2,56% 23,00 24,00 23,00 24,00 23,52 13,77 32.460
21/01/2016 -0,20 / -0,85% 23,40 23,60 22,90 23,40 23,11 13,42 136.850
20/01/2016 -0,10 / -0,42% 23,50 24,00 23,30 23,60 23,75 13,54 108.170
19/01/2016 -0,30 / -1,25% 24,00 24,00 23,70 23,70 23,85 13,59 63.390
18/01/2016 +0,30 / +1,27% 23,50 25,20 22,60 24,00 23,22 13,77 254.120
15/01/2016 -0,70 / -2,87% 24,40 24,40 23,50 23,70 23,77 13,59 72.770
14/01/2016 -0,30 / -1,21% 24,30 24,50 23,80 24,40 24,02 14,00 66.220
13/01/2016 +0,30 / +1,23% 25,00 25,00 23,90 24,70 24,65 14,17 14.970
12/01/2016 +0,90 / +3,83% 23,50 24,80 23,50 24,40 24,11 14,00 28.250
11/01/2016 -0,50 / -2,08% 23,40 24,00 23,40 23,50 23,74 13,48 56.360
08/01/2016 -0,60 / -2,44% 24,40 24,60 24,00 24,00 24,32 13,77 95.700
07/01/2016 -0,80 / -3,15% 25,60 25,60 24,60 24,60 24,91 14,11 50.820
06/01/2016 -0,20 / -0,78% 25,60 25,70 25,20 25,40 25,43 14,57 38.110
05/01/2016 0,00 / 0,00% 25,40 25,80 25,30 25,60 25,59 14,68 67.400