• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.479,30 +8,54/+0,58%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:14:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.479,30   +8,54/+0,58%  |   HNX-INDEX   410,40   -0,87/-0,21%  |   UPCOM-INDEX   108,95   +0,22/+0,20%  |   VN30   1.532,05   +15,48/+1,02%  |   HNX30   724,54   -3,49/-0,48%
28 Tháng Giêng 2022 10:21:57 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
10:15:00 SA
35,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,25 (-0,71%)
Tham chiếu
35,25
Mở cửa
35,00
Cao nhất
35,30
Thấp nhất
34,75
Khối lượng
142.000
KLTB 10 ngày
542.980
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
23,20
Giá đóng cửa ngày 23/10/2018
20,80 -0,60/-2,80%
Mở cửa 21,40
Cao nhất 21,40
Thấp nhất 20,20
Khối lượng 243.620
Giá điều chỉnh 14,60
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
23/10/2018 -0,60 / -2,80% 21,40 21,40 20,20 20,80 20,80 14,60 243.620
22/10/2018 -0,45 / -2,06% 21,85 21,85 21,20 21,40 21,53 15,02 78.230
19/10/2018 +0,15 / +0,69% 20,80 21,90 20,80 21,85 21,49 15,33 99.080
18/10/2018 -0,15 / -0,69% 21,85 21,95 21,65 21,70 21,83 15,23 104.890
17/10/2018 +0,15 / +0,69% 21,70 22,30 21,70 21,85 21,86 15,33 118.770
16/10/2018 +0,25 / +1,17% 21,45 21,80 21,30 21,70 21,59 15,23 83.830
15/10/2018 -0,35 / -1,61% 21,50 21,50 20,90 21,45 21,33 15,05 57.950
12/10/2018 +0,55 / +2,59% 20,30 22,00 20,10 21,80 20,90 15,30 163.130
11/10/2018 -1,55 / -6,80% 21,60 22,00 21,25 21,25 21,35 14,91 330.150
10/10/2018 -0,50 / -2,15% 23,30 23,40 22,80 22,80 23,11 16,00 104.630
09/10/2018 0,00 / 0,00% 23,60 23,60 23,25 23,30 23,34 16,35 49.870
08/10/2018 -0,05 / -0,21% 23,35 23,50 23,10 23,30 23,34 16,35 78.450
05/10/2018 -0,30 / -1,27% 23,65 23,70 23,30 23,35 23,53 16,38 91.770
04/10/2018 +0,25 / +1,07% 23,80 23,80 23,30 23,65 23,53 16,60 140.130
03/10/2018 0,00 / 0,00% 23,20 23,65 23,20 23,40 23,43 16,42 121.900
02/10/2018 -0,10 / -0,43% 23,35 23,75 23,20 23,40 23,47 16,42 225.150
01/10/2018 -0,90 / -3,69% 24,40 24,45 23,10 23,50 23,83 16,49 185.880
28/09/2018 +0,50 / +2,09% 24,00 24,70 24,00 24,40 24,48 17,12 342.950
27/09/2018 +0,90 / +3,91% 22,85 23,90 22,70 23,90 23,02 16,77 285.410
26/09/2018 -0,40 / -1,71% 23,00 23,50 22,80 23,00 23,19 16,14 237.070
25/09/2018 -0,50 / -2,09% 23,70 23,85 23,30 23,40 23,48 16,42 215.430
24/09/2018 -0,15 / -0,62% 24,05 24,20 23,70 23,90 23,90 16,77 135.010
21/09/2018 +0,35 / +1,48% 23,70 24,80 23,65 24,05 24,11 16,88 356.960
20/09/2018 -0,10 / -0,42% 23,60 24,00 23,35 23,70 23,61 16,63 219.270
19/09/2018 -0,30 / -1,24% 24,00 24,20 23,50 23,80 23,77 16,70 299.200
18/09/2018 +0,25 / +1,05% 23,85 24,10 23,25 24,10 23,73 16,91 343.770
17/09/2018 +1,55 / +6,95% 22,30 23,85 22,00 23,85 23,14 16,74 480.940
14/09/2018 -0,20 / -0,89% 22,50 22,50 22,10 22,30 22,25 15,65 361.010
13/09/2018 +0,85 / +3,93% 21,65 22,75 21,65 22,50 22,34 15,79 804.690
12/09/2018 +0,45 / +2,12% 21,20 22,00 21,20 21,65 21,71 15,19 413.190