• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 12:17:32 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
30,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+2,04%)
Tham chiếu
29,40
Mở cửa
29,35
Cao nhất
30,00
Thấp nhất
28,30
Khối lượng
244.400
KLTB 10 ngày
256.390
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Giá đóng cửa ngày 24/03/2020
14,75 -1,10/-6,94%
Mở cửa 14,75
Cao nhất 15,85
Thấp nhất 14,75
Khối lượng 306.130
Giá điều chỉnh 10,36
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/03/2020 -1,10 / -6,94% 14,75 15,85 14,75 14,75 14,88 10,36 306.130
23/03/2020 -1,15 / -6,76% 16,00 16,00 15,85 15,85 15,86 11,14 123.220
20/03/2020 0,00 / 0,00% 17,00 17,00 16,00 17,00 16,18 11,95 120.250
19/03/2020 -0,60 / -3,41% 16,80 17,00 16,40 17,00 16,61 11,95 152.190
18/03/2020 -0,40 / -2,22% 17,50 18,00 17,50 17,60 17,67 12,37 74.520
17/03/2020 -0,20 / -1,10% 17,10 18,00 17,00 18,00 17,56 12,65 176.920
16/03/2020 -0,20 / -1,09% 18,00 18,40 17,15 18,20 17,44 12,79 337.430
13/03/2020 -0,20 / -1,08% 17,30 18,60 17,30 18,40 17,52 12,93 116.830
12/03/2020 -1,40 / -7,00% 19,00 19,00 18,60 18,60 18,64 13,07 134.400
11/03/2020 -1,20 / -5,66% 20,80 20,95 20,00 20,00 20,33 14,05 126.040
10/03/2020 +0,05 / +0,24% 20,00 21,40 20,00 21,20 20,66 14,90 79.470
09/03/2020 -1,55 / -6,83% 21,80 21,80 21,15 21,15 21,30 14,86 111.930
06/03/2020 +0,20 / +0,89% 22,00 22,80 21,85 22,70 22,27 15,95 79.020
05/03/2020 +0,55 / +2,51% 21,85 22,50 21,80 22,50 22,02 15,81 99.110
04/03/2020 -0,20 / -0,90% 21,90 21,95 21,70 21,95 21,83 15,42 33.720
03/03/2020 -0,15 / -0,67% 22,30 22,50 21,80 22,15 21,98 15,56 53.060
02/03/2020 +0,10 / +0,45% 22,20 22,35 21,80 22,30 22,04 15,67 40.200
28/02/2020 -0,50 / -2,20% 21,80 22,65 21,20 22,20 21,97 15,60 93.220
27/02/2020 +0,40 / +1,79% 22,80 22,80 22,20 22,70 22,46 15,95 23.780
26/02/2020 0,00 / 0,00% 22,00 22,75 22,00 22,30 22,21 15,67 70.090
25/02/2020 -0,35 / -1,55% 21,50 22,30 21,50 22,30 22,11 15,67 81.410
24/02/2020 -1,00 / -4,23% 23,10 23,20 22,20 22,65 22,72 15,92 76.310
21/02/2020 -0,15 / -0,63% 23,60 23,70 23,40 23,65 23,54 16,62 70.130
20/02/2020 0,00 / 0,00% 24,00 24,00 23,65 23,80 23,77 16,72 26.920
19/02/2020 0,00 / 0,00% 23,75 23,80 23,60 23,80 23,69 16,72 75.000
18/02/2020 +0,55 / +2,37% 23,60 24,00 23,50 23,80 23,82 16,72 146.120
17/02/2020 -0,30 / -1,27% 23,50 23,50 23,00 23,25 23,16 16,34 53.620
14/02/2020 -0,25 / -1,05% 23,35 23,75 22,85 23,55 23,15 16,55 118.820
13/02/2020 -0,10 / -0,42% 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 16,72 2.710
12/02/2020 -0,20 / -0,83% 24,10 24,10 23,65 23,90 23,81 16,79 44.090