• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 6:39:53 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
38,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-2,06%)
Tham chiếu
38,80
Mở cửa
39,50
Cao nhất
39,50
Thấp nhất
38,00
Khối lượng
516.300
KLTB 10 ngày
539.110
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
22,85
Giá đóng cửa ngày 24/04/2019
27,00 -0,05/-0,18%
Mở cửa 26,30
Cao nhất 27,20
Thấp nhất 26,30
Khối lượng 86.040
Giá điều chỉnh 18,95
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/04/2019 -0,05 / -0,18% 26,30 27,20 26,30 27,00 26,95 18,95 86.040
23/04/2019 -0,40 / -1,46% 27,30 27,60 27,05 27,05 27,35 18,98 94.740
22/04/2019 -0,45 / -1,61% 27,90 27,90 27,40 27,45 27,64 19,26 78.180
19/04/2019 +1,70 / +6,49% 26,40 28,00 26,40 27,90 27,48 19,58 109.520
18/04/2019 -0,40 / -1,50% 26,30 26,50 26,05 26,20 26,31 18,38 167.780
17/04/2019 -0,05 / -0,19% 26,85 26,85 26,40 26,60 26,53 18,67 70.570
16/04/2019 +0,45 / +1,72% 26,20 26,70 26,20 26,65 26,39 18,70 97.620
12/04/2019 +0,20 / +0,77% 25,90 26,40 25,90 26,20 26,15 18,38 235.380
11/04/2019 -0,70 / -2,62% 27,00 27,00 26,00 26,00 26,26 18,24 96.610
10/04/2019 +0,60 / +2,30% 26,30 26,70 26,10 26,70 26,44 18,74 87.110
09/04/2019 +0,20 / +0,77% 25,90 26,40 25,50 26,10 26,09 18,31 120.750
08/04/2019 0,00 / 0,00% 25,90 25,90 25,15 25,90 25,47 18,17 168.670
05/04/2019 -0,20 / -0,77% 26,00 26,40 25,80 25,90 26,05 18,17 259.280
04/04/2019 +1,60 / +6,53% 25,00 26,15 25,00 26,10 25,87 18,31 742.470
03/04/2019 +1,60 / +6,99% 22,90 24,50 22,90 24,50 23,82 17,19 310.390
02/04/2019 -0,10 / -0,43% 23,10 23,10 22,80 22,90 22,92 16,07 123.160
01/04/2019 +0,50 / +2,22% 22,40 23,00 22,40 23,00 22,80 16,14 110.560
29/03/2019 -0,05 / -0,22% 22,50 22,60 22,30 22,50 22,51 15,79 39.400
28/03/2019 +0,15 / +0,67% 22,00 22,80 21,55 22,55 22,39 15,82 81.020
27/03/2019 +0,45 / +2,05% 21,85 22,40 21,20 22,40 21,85 15,72 18.260
26/03/2019 +0,35 / +1,62% 21,50 21,95 21,10 21,95 21,56 15,40 23.840
25/03/2019 -0,55 / -2,48% 22,15 22,15 21,20 21,60 21,42 15,16 55.370
22/03/2019 -0,15 / -0,67% 21,40 22,20 21,40 22,15 21,85 15,54 53.410
21/03/2019 -0,30 / -1,33% 22,50 22,50 22,10 22,30 22,30 15,65 51.980
20/03/2019 0,00 / 0,00% 22,10 22,60 22,00 22,60 22,17 15,86 41.190
19/03/2019 -0,10 / -0,44% 22,70 22,80 22,00 22,60 22,58 15,86 84.020
18/03/2019 0,00 / 0,00% 22,70 22,70 22,50 22,70 22,59 15,93 71.750
15/03/2019 0,00 / 0,00% 22,70 22,80 22,40 22,70 22,59 15,93 115.720
14/03/2019 +1,10 / +5,09% 21,60 22,95 21,50 22,70 22,19 15,93 155.450
13/03/2019 +0,10 / +0,47% 21,50 21,60 21,15 21,60 21,41 15,16 56.200