• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.064,64 +5,20/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.064,64   +5,20/+0,49%  |   HNX-INDEX   207,50   +1,55/+0,75%  |   UPCOM-INDEX   76,76   +0,27/+0,35%  |   VN30   1.073,68   +6,44/+0,60%  |   HNX30   372,76   +4,72/+1,28%
31 Tháng Ba 2023 8:32:34 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 31/03/2023
3:05:02 CH
23,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,40 (-5,60%)
Tham chiếu
25,00
Mở cửa
24,90
Cao nhất
24,90
Thấp nhất
23,60
Khối lượng
324.800
KLTB 10 ngày
104.460
Cao nhất 52 tuần
44,50
Thấp nhất 52 tuần
15,50
Giá đóng cửa ngày 25/11/2022
20,00 +1,20/+6,38%
Mở cửa 19,00
Cao nhất 20,00
Thấp nhất 18,80
Khối lượng 206.600
Giá điều chỉnh 20,00
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/11/2022 +1,20 / +6,38% 19,00 20,00 18,80 20,00 19,39 20,00 206.600
24/11/2022 +0,05 / +0,27% 18,20 19,20 18,20 18,80 18,98 18,80 97.900
23/11/2022 -0,95 / -4,82% 19,20 19,60 18,75 18,75 19,11 18,75 263.100
22/11/2022 +0,90 / +4,79% 19,10 19,90 19,10 19,70 19,51 19,70 417.300
21/11/2022 +0,40 / +2,17% 18,20 19,50 18,20 18,80 18,86 18,80 231.600
18/11/2022 0,00 / 0,00% 18,50 18,70 17,25 18,40 17,96 18,40 362.700
17/11/2022 +0,75 / +4,25% 18,20 18,40 17,70 18,40 17,99 18,40 333.200
16/11/2022 +1,00 / +6,01% 15,50 17,80 15,50 17,65 16,43 17,65 584.800
15/11/2022 -1,20 / -6,72% 17,00 18,50 16,65 16,65 16,74 16,65 339.900
14/11/2022 -0,15 / -0,83% 17,20 17,95 16,75 17,85 16,96 17,85 560.700
11/11/2022 -1,00 / -5,26% 19,20 19,65 18,00 18,00 19,07 18,00 389.500
10/11/2022 -1,40 / -6,86% 20,00 20,00 19,00 19,00 19,31 19,00 291.800
09/11/2022 -0,40 / -1,92% 20,85 21,60 19,80 20,40 20,81 20,40 242.700
08/11/2022 +0,40 / +1,96% 20,40 21,20 19,70 20,80 20,70 20,80 155.700
07/11/2022 -1,50 / -6,85% 21,90 22,10 20,40 20,40 20,72 20,40 378.900
04/11/2022 -1,60 / -6,81% 23,30 23,80 21,90 21,90 22,27 21,90 293.700
03/11/2022 -0,20 / -0,84% 23,65 24,00 23,10 23,50 23,61 23,50 151.100
02/11/2022 -0,60 / -2,47% 23,80 24,35 23,65 23,70 23,90 23,70 183.500
01/11/2022 -0,55 / -2,21% 24,85 24,85 24,25 24,30 24,50 24,30 127.500
31/10/2022 +0,25 / +1,02% 25,00 25,00 23,50 24,85 24,09 24,85 359.000
28/10/2022 +0,10 / +0,41% 24,90 24,90 24,10 24,60 24,39 24,60 321.200
27/10/2022 +1,55 / +6,75% 22,95 24,55 22,50 24,50 23,70 24,50 326.700
26/10/2022 -0,05 / -0,22% 23,00 23,40 22,20 22,95 22,69 22,95 112.800
25/10/2022 +1,00 / +4,55% 22,00 23,50 21,45 23,00 22,41 23,00 185.100
24/10/2022 -1,00 / -4,35% 22,95 23,00 21,40 22,00 21,81 22,00 452.500
21/10/2022 -0,10 / -0,43% 23,05 23,10 21,80 23,00 22,38 23,00 249.900
20/10/2022 -0,80 / -3,35% 23,80 23,80 22,80 23,10 23,23 23,10 93.200
19/10/2022 0,00 / 0,00% 24,25 24,25 23,55 23,90 23,84 23,90 84.400
18/10/2022 +0,90 / +3,91% 23,30 24,00 23,20 23,90 23,64 23,90 227.900
17/10/2022 +0,30 / +1,32% 22,70 23,00 22,20 23,00 22,52 23,00 171.900