• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 2:20:23 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
30,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,33%)
Tham chiếu
30,50
Mở cửa
30,00
Cao nhất
30,65
Thấp nhất
29,90
Khối lượng
278.600
KLTB 10 ngày
306.970
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Giá đóng cửa ngày 28/05/2020
21,70 0,00/0,00%
Mở cửa 21,35
Cao nhất 21,90
Thấp nhất 21,35
Khối lượng 190.430
Giá điều chỉnh 16,29
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/05/2020 0,00 / 0,00% 21,35 21,90 21,35 21,70 21,75 16,29 190.430
27/05/2020 +0,05 / +0,23% 22,60 22,60 21,70 21,70 22,16 16,29 418.060
26/05/2020 +0,25 / +1,17% 21,40 21,65 21,10 21,65 21,36 16,25 378.240
25/05/2020 +0,30 / +1,42% 20,80 21,40 20,65 21,40 21,00 16,07 293.010
22/05/2020 -0,30 / -1,40% 21,40 21,60 21,00 21,10 21,26 15,84 285.370
21/05/2020 -0,35 / -1,61% 21,90 21,90 21,30 21,40 21,47 16,07 124.380
20/05/2020 -0,10 / -0,46% 21,80 21,95 21,70 21,75 21,81 16,33 116.040
19/05/2020 +0,15 / +0,69% 21,80 22,10 21,70 21,85 21,92 16,40 294.960
18/05/2020 +0,20 / +0,93% 21,50 21,95 21,50 21,70 21,69 16,29 242.260
15/05/2020 0,00 / 0,00% 21,50 22,10 21,35 21,50 21,53 16,14 225.240
14/05/2020 -1,90 / -8,12% 22,00 22,40 21,10 21,50 21,63 16,14 416.310
13/05/2020 +0,40 / +1,74% 22,50 23,80 22,30 23,40 23,17 16,44 373.930
12/05/2020 +0,05 / +0,22% 22,95 23,10 21,75 23,00 22,49 16,16 511.040
11/05/2020 +0,55 / +2,46% 22,40 23,10 22,35 22,95 22,82 16,13 213.340
08/05/2020 0,00 / 0,00% 22,40 22,70 22,10 22,40 22,40 15,74 264.050
07/05/2020 0,00 / 0,00% 22,45 22,60 21,90 22,40 22,11 15,74 185.410
06/05/2020 0,00 / 0,00% 22,50 22,50 22,05 22,40 22,18 15,74 88.900
05/05/2020 +0,80 / +3,70% 21,05 22,70 21,05 22,40 22,16 15,74 281.750
04/05/2020 -1,00 / -4,42% 22,60 22,75 21,05 21,60 22,17 15,18 374.420
29/04/2020 +1,35 / +6,35% 21,25 22,70 21,00 22,60 22,49 15,88 916.410
28/04/2020 +0,05 / +0,24% 21,40 21,45 21,00 21,25 21,16 14,93 207.430
27/04/2020 +0,70 / +3,41% 21,00 21,50 20,55 21,20 21,17 14,90 354.950
24/04/2020 +0,30 / +1,49% 20,10 20,75 19,80 20,50 20,16 14,40 158.770
23/04/2020 -0,80 / -3,81% 21,00 21,60 20,20 20,20 20,91 14,19 315.640
22/04/2020 +0,50 / +2,44% 19,30 21,00 19,25 21,00 20,08 14,76 323.660
21/04/2020 -1,50 / -6,82% 21,00 21,20 20,50 20,50 20,64 14,40 696.960
20/04/2020 +1,00 / +4,76% 22,00 22,45 21,50 22,00 22,18 15,46 995.720
17/04/2020 +1,35 / +6,87% 19,65 21,00 19,65 21,00 20,65 14,76 643.650
16/04/2020 +1,25 / +6,79% 18,20 19,65 17,90 19,65 19,18 13,81 754.820
15/04/2020 0,00 / 0,00% 19,00 19,00 18,05 18,40 18,58 12,93 384.780