• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 1:00:31 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:04:59 CH
45,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
45,10
Mở cửa
45,75
Cao nhất
46,00
Thấp nhất
44,35
Khối lượng
731.700
KLTB 10 ngày
817.500
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
22,85
Giá đóng cửa ngày 31/10/2018
19,90 +0,50/+2,58%
Mở cửa 19,70
Cao nhất 20,10
Thấp nhất 19,50
Khối lượng 84.390
Giá điều chỉnh 13,96
Giá quá khứ của BMI
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
31/10/2018 +0,50 / +2,58% 19,70 20,10 19,50 19,90 19,88 13,96 84.390
30/10/2018 -0,55 / -2,76% 19,95 20,00 19,35 19,40 19,55 13,61 62.440
29/10/2018 +0,10 / +0,50% 19,30 20,00 19,30 19,95 19,76 14,00 36.290
26/10/2018 -0,45 / -2,22% 20,20 20,40 19,85 19,85 19,99 13,93 68.570
25/10/2018 +0,40 / +2,01% 18,80 20,30 18,65 20,30 19,22 14,24 89.500
24/10/2018 -0,90 / -4,33% 20,50 20,70 19,90 19,90 20,33 13,96 78.960
23/10/2018 -0,60 / -2,80% 21,40 21,40 20,20 20,80 20,80 14,60 243.620
22/10/2018 -0,45 / -2,06% 21,85 21,85 21,20 21,40 21,53 15,02 78.230
19/10/2018 +0,15 / +0,69% 20,80 21,90 20,80 21,85 21,49 15,33 99.080
18/10/2018 -0,15 / -0,69% 21,85 21,95 21,65 21,70 21,83 15,23 104.890
17/10/2018 +0,15 / +0,69% 21,70 22,30 21,70 21,85 21,86 15,33 118.770
16/10/2018 +0,25 / +1,17% 21,45 21,80 21,30 21,70 21,59 15,23 83.830
15/10/2018 -0,35 / -1,61% 21,50 21,50 20,90 21,45 21,33 15,05 57.950
12/10/2018 +0,55 / +2,59% 20,30 22,00 20,10 21,80 20,90 15,30 163.130
11/10/2018 -1,55 / -6,80% 21,60 22,00 21,25 21,25 21,35 14,91 330.150
10/10/2018 -0,50 / -2,15% 23,30 23,40 22,80 22,80 23,11 16,00 104.630
09/10/2018 0,00 / 0,00% 23,60 23,60 23,25 23,30 23,34 16,35 49.870
08/10/2018 -0,05 / -0,21% 23,35 23,50 23,10 23,30 23,34 16,35 78.450
05/10/2018 -0,30 / -1,27% 23,65 23,70 23,30 23,35 23,53 16,38 91.770
04/10/2018 +0,25 / +1,07% 23,80 23,80 23,30 23,65 23,53 16,60 140.130
03/10/2018 0,00 / 0,00% 23,20 23,65 23,20 23,40 23,43 16,42 121.900
02/10/2018 -0,10 / -0,43% 23,35 23,75 23,20 23,40 23,47 16,42 225.150
01/10/2018 -0,90 / -3,69% 24,40 24,45 23,10 23,50 23,83 16,49 185.880
28/09/2018 +0,50 / +2,09% 24,00 24,70 24,00 24,40 24,48 17,12 342.950
27/09/2018 +0,90 / +3,91% 22,85 23,90 22,70 23,90 23,02 16,77 285.410
26/09/2018 -0,40 / -1,71% 23,00 23,50 22,80 23,00 23,19 16,14 237.070
25/09/2018 -0,50 / -2,09% 23,70 23,85 23,30 23,40 23,48 16,42 215.430
24/09/2018 -0,15 / -0,62% 24,05 24,20 23,70 23,90 23,90 16,77 135.010
21/09/2018 +0,35 / +1,48% 23,70 24,80 23,65 24,05 24,11 16,88 356.960
20/09/2018 -0,10 / -0,42% 23,60 24,00 23,35 23,70 23,61 16,63 219.270