• International Edition
 • Giá trực tuyến: Bật
 • RSS
 • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 10:27:05 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 21/10/2021
2:53:37 CH
40,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,25%)
Tham chiếu
40,30
Mở cửa
40,30
Cao nhất
40,85
Thấp nhất
39,90
Khối lượng
334.600
KLTB 10 ngày
776.610
Cao nhất 52 tuần
43,55
Thấp nhất 52 tuần
22,85
Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Minh được thành lập năm 1994 với hoạt động kinh doanh chủ yếu hiện nay gồm: bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt, rủi ro nhà thầu xây dựng, rủi ro lắp đặt, bảo hiểm trộm cướp tiền, trách nhiệm dân sự, bồi thường cho người lao động, bảo hiểm thân tàu biển, trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển, tàu thuyền, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu, bảo hiểm xe cơ giới, tai nạn con người, du lịch, hàng không, dầu khí...,
Tổng CTCP Bảo Minh
26 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Phone: +84 (28) 382-94180
Fax: +84 (28) 382-94185
E-mail: baominh@baominh.com.vn
Số lượng nhân sự 1.687
Số lượng chi nhánh 22
Web site www.baominh.com.vn
Lịch sử hình thành
 • Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh (Bảo Minh) được thành lập theo Quyết định số 1164TC/QĐ/TCCB ngày 28/11/1994 và được cấp phép hoạt động theo Giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn và điều kiện hoạt động kinh doanh bảo hiểm số 04TC/GCN ngày 20/12/1994 của Bộ Tài chính với 100% vốn Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính.
 • Năm 2004,Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành cổ phần hoá và chuyển sang mô hình Tổng công ty cổ phần căn cứ theo các Quyết định số 1691/2004/QĐ-BTC ngày 03/06/2004 và 2803/QĐ-BTC ngày 30/08/2004 của Bộ Tài chính.Tổng công ty cổ phần Bảo Minh chính thức đi vào hoạt động kinh doanh theo mô hình Tổng công ty Cổ phần từ ngày 01/10/2004.
 • Ngày 28/11/2006, Cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết tại Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội.
 • Ngày 11/4/2008, công ty chuyển sáng niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
 • Ngày 15/6/2007, vốn điều lệ của công ty là 755 tỷ đồng.
 • Ngày 22/9/2016, VĐL nâng lên 913.540.370.000 đồng.
Lĩnh vực kinh doanh
 • Kinh doanh bảo hiểm :
  • Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ,đường biển,đường sông,đường sắt và đường không.
  • Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu.
  • Bảo hiểm Cháy, nổ.
  • Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại.
  • Bảo hiểm trách nhiệm chung.
  • Bảo hiểm hàng không.
  • Bảo hiểm xe cơ giới.
  • Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người.
  • Bảo hiểm nông nghiệp.
  • Các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ khác.
 • Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ.
 • Giám định tổn thất: Giám định,điều tra,tính toán,phân bổ tổn thất,đại lý giám định tổn thất,yêu cầu người thứ ba bồi hoàn.
 • Tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực sau :
  • Mua trái phiếu Chính phủ.
  • Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp.
  • Kinh doanh bất động sản.
  • Góp vốn vào các doanh nghiệp khác.
  • Cho vay theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
  • Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
 • Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
Thông tin HĐKD
Ngày thành lập 28/11/1994
Số ĐKKD 27GP/KDBH
Ngày cấp ĐKKD 08/09/2004
Vốn điều lệ 1.096.239.850.000
Mã số thuế 0300446973
Thông tin niêm yết
Ngày niêm yết 11/04/2008
Nơi niêm yết HSX
Mệnh giá 10.000
Giá chào sàn 48.000
KL đang niêm yết 109.623.985
Tổng giá trị niêm yết 1.096.239.850.000