• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 6:42:11 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
30,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+2,04%)
Tham chiếu
29,40
Mở cửa
29,35
Cao nhất
30,00
Thấp nhất
28,30
Khối lượng
244.400
KLTB 10 ngày
256.390
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
26,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
01/07/2022 30,00 342 453.400 284 459.100 -5.700 244.400 7.100.595
30/06/2022 29,40 238 366.600 308 667.400 -300.800 223.800 6.590.129
29/06/2022 29,90 369 373.000 294 645.500 -272.500 201.200 5.976.650
28/06/2022 30,40 323 436.200 392 828.100 -391.900 278.600 8.412.076
27/06/2022 30,50 205 332.500 273 460.900 -128.400 163.000 4.870.389
24/06/2022 29,50 213 488.900 390 604.000 -115.100 244.600 7.281.850
23/06/2022 29,40 316 428.900 287 456.800 -27.900 161.900 4.690.716
22/06/2022 29,15 278 585.300 331 602.000 -16.700 360.600 10.423.356
21/06/2022 29,00 382 444.400 358 614.800 -170.400 239.200 6.854.135
20/06/2022 29,00 494 843.800 477 1.052.300 -208.500 446.600 13.395.740
17/06/2022 30,80 564 910.500 437 948.600 -38.100 458.400 13.710.950
16/06/2022 30,85 411 557.400 469 728.700 -171.300 290.800 8.945.031
15/06/2022 30,30 497 848.700 468 831.700 17.000 426.000 12.732.846
14/06/2022 30,80 508 881.400 423 705.300 176.100 468.300 14.080.250
13/06/2022 29,85 755 1.323.400 766 1.455.800 -132.400 904.100 27.452.834
10/06/2022 32,05 826 1.123.900 647 1.398.900 -275.000 716.400 23.396.850
09/06/2022 32,70 657 876.300 489 776.200 100.100 435.700 14.193.568
08/06/2022 32,70 743 1.029.300 603 1.302.900 -273.600 551.800 18.445.929
07/06/2022 33,25 1.255 2.256.800 1.184 1.663.900 592.900 1.236.400 39.491.939
06/06/2022 31,10 864 1.542.900 869 1.304.000 238.900 834.700 26.220.181