• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 9:31:39 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
35,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+0,71%)
Tham chiếu
35,25
Mở cửa
35,00
Cao nhất
35,70
Thấp nhất
34,75
Khối lượng
438.500
KLTB 10 ngày
572.630
Cao nhất 52 tuần
49,90
Thấp nhất 52 tuần
23,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
28/01/2022 35,50 359 763.700 337 572.500 191.200 438.500 15.436.581
27/01/2022 35,25 240 265.600 212 345.500 -79.900 128.300 4.563.780
26/01/2022 35,65 393 808.700 386 374.900 433.800 264.700 9.209.281
25/01/2022 34,00 936 2.200.400 411 1.882.700 317.700 1.418.800 47.141.091
24/01/2022 35,35 511 1.184.900 379 2.022.600 -837.700 1.105.300 39.834.000
21/01/2022 38,00 385 672.300 266 825.600 -153.300 516.300 19.907.743
20/01/2022 38,80 299 630.900 228 603.600 27.300 331.000 12.862.749
19/01/2022 39,00 298 412.000 364 1.042.000 -630.000 276.400 10.944.426
18/01/2022 40,00 390 905.600 330 1.012.100 -106.500 592.200 23.384.687
17/01/2022 40,50 348 1.028.000 407 1.190.700 -162.700 654.800 26.468.483
14/01/2022 41,90 385 946.300 439 846.500 99.800 379.900 15.642.504
13/01/2022 42,00 504 1.162.100 390 683.700 478.400 543.600 21.918.000
12/01/2022 40,50 608 1.009.000 411 671.300 337.700 450.600 19.140.000
11/01/2022 40,50 702 1.067.400 323 725.500 341.900 587.200 26.598.000
10/01/2022 40,90 1.076 1.555.000 685 1.549.800 5.200 1.059.100 43.307.001
07/01/2022 42,00 672 910.400 590 1.068.400 -158.000 646.100 27.326.000
06/01/2022 42,85 666 1.180.400 427 855.900 324.500 592.400 25.256.820
05/01/2022 42,80 813 1.364.600 442 1.262.200 102.400 912.100 39.085.000
04/01/2022 43,60 452 694.000 414 672.100 21.900 413.800 17.917.883
31/12/2021 43,60 316 546.800 441 723.800 -177.000 297.500 32.811.305