• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.102,80 +7,37/+0,67%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.102,80   +7,37/+0,67%  |   HNX-INDEX   227,03   +2,64/+1,18%  |   UPCOM-INDEX   85,04   +0,39/+0,46%  |   VN30   1.093,16   +4,65/+0,43%  |   HNX30   479,11   +8,52/+1,81%
30 Tháng Mười Một 2023 5:56:58 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo Minh (BMI : HOSE)
Cập nhật ngày 29/11/2023
3:04:59 CH
21,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,24%)
Tham chiếu
21,25
Mở cửa
21,25
Cao nhất
21,35
Thấp nhất
21,05
Khối lượng
45.900
KLTB 10 ngày
116.850
Cao nhất 52 tuần
29,50
Thấp nhất 52 tuần
20,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
29/11/2023 21,30 172 485.166 173 242.023 243.143 45.900 976.460
28/11/2023 21,25 194 249.406 169 197.672 51.734 51.900 1.093.910
27/11/2023 21,10 179 344.533 195 336.141 8.392 135.800 2.868.735
24/11/2023 21,35 229 330.759 172 199.544 131.215 57.600 1.215.260
23/11/2023 21,10 280 521.155 241 450.849 70.306 183.400 3.899.530
22/11/2023 21,50 211 330.944 239 353.527 -22.583 88.200 1.894.460
21/11/2023 21,50 0 0 0 0 0 193.900 4.128.175
20/11/2023 21,20 341 641.508 242 381.354 260.154 186.000 3.902.790
17/11/2023 21,50 272 468.140 247 361.081 107.059 93.700 2.436.805
16/11/2023 21,60 315 517.666 233 436.497 81.169 132.100 2.818.945
15/11/2023 21,75 228 399.754 243 476.848 -77.094 191.200 4.160.980
14/11/2023 21,20 349 615.860 225 560.703 55.157 272.500 5.755.570
13/11/2023 21,40 232 440.498 174 326.236 114.262 125.900 2.713.705
10/11/2023 21,85 271 289.299 219 290.526 -1.227 81.600 1.770.525
09/11/2023 22,00 349 567.866 257 464.556 103.310 246.200 5.350.250
08/11/2023 21,80 187 292.596 228 304.690 -12.094 87.200 1.882.320
07/11/2023 21,60 205 213.848 178 229.384 -15.536 44.900 966.270
06/11/2023 21,85 184 276.397 151 231.719 44.678 104.400 2.238.525
03/11/2023 21,40 223 320.772 197 355.569 -34.797 114.800 2.439.130
02/11/2023 21,55 242 247.104 200 234.708 12.396 80.600 1.700.120