• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:50:13 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
54,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,19%)
Tham chiếu
53,90
Mở cửa
53,90
Cao nhất
54,00
Thấp nhất
53,50
Khối lượng
10.000
KLTB 10 ngày
30.080
Cao nhất 52 tuần
65,70
Thấp nhất 52 tuần
49,20
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM 30/05/2022 Bao Viet Securities Tiếng Việt 4
Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM 06/04/2022 Bao Viet Securities Tiếng Việt 5
Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM 22/02/2022 Bao Viet Securities Tiếng Việt 5
Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM 16/11/2021 Bao Viet Securities Tiếng Việt 5
Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM 21/08/2020 Bao Viet Securities Tiếng Việt 10
Báo cáo cập nhật BMP - THEO DÕI 07/07/2020 FPT Securities Tiếng Việt 13
Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM 19/06/2020 Bao Viet Securities Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM 14/05/2020 Bao Viet Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo định giá BMP - THEO DÕI 18/11/2019 FPT Securities Tiếng Việt 25
Báo cáo cập nhật BMP - TRUNG LẬP 04/11/2019 KIS Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM 29/08/2019 Bao Viet Securities Tiếng Việt 9
Báo cáo cập nhật BMP - TRUNG LẬP 12/08/2019 Bao Viet Securities Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật BMP - THEO DÕI 15/05/2019 FPT Securities Tiếng Việt 10
Báo cáo ngắn BMP 22/04/2019 KIS Tiếng Việt 4
Báo cáo cập nhật BMP - TRUNG LẬP 08/03/2019 KIS Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật BMP - OUTPERFORM 26/02/2019 Bao Viet Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật BMP - MUA 01/10/2018 MB Securities Tiếng Việt 11
Báo cáo cập nhật cổ phiếu BMP - Khuyến nghị Trung Lập 18/09/2017 Bao Viet Securities Tiếng Việt 9
Báo cáo phân tích CTCP Nhựa Bình Minh_Khuyến nghị MUA 16/05/2016 Phu Hung Securities Tiếng Việt 7
Báo cáo phân tích CTCP Nhựa Bình Minh_Khuyến nghị MUA 06/05/2016 BSC Tiếng Việt 5