• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 12:26:57 CH - Mở cửa
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
54,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,00 (+3,85%)
Tham chiếu
52,00
Mở cửa
52,10
Cao nhất
54,80
Thấp nhất
52,00
Khối lượng
68.200
KLTB 10 ngày
84.510
Cao nhất 52 tuần
67,50
Thấp nhất 52 tuần
48,10
Doanh thu
    2019 2020 2021 2022
Quý 1
931,30 tỷ 1.019,78 tỷ 1.153,31 tỷ 1.349,58 tỷ
Quý 2
1.177,30 tỷ 1.250,88 tỷ 1.452,32 tỷ 1.555,07 tỷ
Quý 3
1.069,74 tỷ 1.114,51 tỷ 527,07 tỷ 1.495,81 tỷ
Quý 4
1.159,01 tỷ 1.300,48 tỷ 1.420,06 tỷ ---
Tổng
4.337,34 tỷ 4.685,64 tỷ 4.552,76 tỷ 4.400,46 tỷ
Lợi nhuận
    2019 2020 2021 2022
Quý 1
91,08 tỷ 102,37 tỷ 83,96 tỷ 127,45 tỷ
Quý 2
117,12 tỷ 156,25 tỷ 41,83 tỷ 145,24 tỷ
Quý 3
120,01 tỷ 152,72 tỷ -25,96 tỷ 175,14 tỷ
Quý 4
94,56 tỷ 110,89 tỷ 114,45 tỷ ---
Tổng
422,77 tỷ 522,24 tỷ 214,28 tỷ 447,83 tỷ
Tăng trưởng (Dữ liệu tính tới quý 2/2022)
  Quý gần nhất Quý gần nhì 4 quý gần nhất 1 Năm 3 Năm
Doanh thu 7,08% 17,02% -3,36% 10,66% 9,58%
Lợi nhuận 247,20% 51,80% -7,25% -1,13% -11,68%
EPS cơ bản 247,20% 51,80% -7,25% -1,13% -22,66%
EPS pha loãng 247,20% 51,80% -7,25% -1,13% -22,66%
Tổng tài sản 6,32% 0,14% -5,56% 1,34% -0,47%
Chỉ tiêu tài chính