• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.248,25 +14,87/+1,21%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:24:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.248,25   +14,87/+1,21%  |   HNX-INDEX   310,00   +4,04/+1,32%  |   UPCOM-INDEX   93,26   +0,14/+0,15%  |   VN30   1.290,98   +18,27/+1,44%  |   HNX30   557,10   +11,29/+2,07%
25 Tháng Năm 2022 11:31:34 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
11:25:01 SA
56,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+0,89%)
Tham chiếu
56,00
Mở cửa
56,00
Cao nhất
56,50
Thấp nhất
54,10
Khối lượng
15.500
KLTB 10 ngày
30.870
Cao nhất 52 tuần
65,70
Thấp nhất 52 tuần
49,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
25/05/2022 11.719.650 11.700 200 11.500 654.038 11.180 642.857
24/05/2022 11.728.550 13.600 3.600 10.000 754.980 199.830 555.150
23/05/2022 11.734.750 25.800 3.500 22.300 1.428.720 192.350 1.236.370
20/05/2022 11.759.750 18.900 2.800 16.100 1.041.820 154.880 886.940
19/05/2022 11.751.350 1.900 7.400 -5.500 103.990 393.500 -289.510
18/05/2022 11.751.650 25.200 800 24.400 1.384.830 43.810 1.341.020
17/05/2022 11.774.650 5.000 27.300 -22.300 267.530 1.449.880 -1.182.350
16/05/2022 11.775.750 7.600 1.600 6.000 404.740 85.770 318.970
13/05/2022 11.782.350 6.100 2.200 3.900 328.280 118.340 209.940
12/05/2022 11.786.950 0 3.900 -3.900 0 215.870 -215.870
11/05/2022 11.775.150 0 1.000 -1.000 0 56.050 -56.050
10/05/2022 11.773.950 2.500 1.500 1.000 138.360 82.850 55.510
09/05/2022 11.773.750 3.500 11.800 -8.300 202.140 660.360 -458.220
06/05/2022 11.775.550 0 1.200 -1.200 0 71.550 -71.550
05/05/2022 11.774.150 1.000 2.700 -1.700 60.700 161.750 -101.050
04/05/2022 11.761.450 900 1.700 -800 54.950 103.520 -48.570
29/04/2022 11.760.950 26.200 1.400 24.800 1.618.060 86.180 1.531.880
28/04/2022 11.785.850 29.000 13.700 15.300 1.784.120 841.980 942.140
27/04/2022 11.808.850 400 1.400 -1.000 24.040 83.860 -59.820
26/04/2022 11.807.450 23.000 1.300 21.700 1.367.350 77.000 1.290.350