• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.384,77 -9,03/-0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.384,77   -9,03/-0,65%  |   HNX-INDEX   388,45   +0,16/+0,04%  |   UPCOM-INDEX   99,77   +0,09/+0,09%  |   VN30   1.489,26   -15,77/-1,05%  |   HNX30   606,97   +0,04/+0,01%
21 Tháng Mười 2021 10:01:51 CH - Mở cửa
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Cập nhật ngày 21/10/2021
2:53:37 CH
55,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,20 (+4,13%)
Tham chiếu
53,30
Mở cửa
53,20
Cao nhất
55,60
Thấp nhất
53,00
Khối lượng
144.700
KLTB 10 ngày
81.470
Cao nhất 52 tuần
66,60
Thấp nhất 52 tuần
49,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/10/2021 +2,20/+4,13% 53,20 55,60 53,00 55,50 54,03 55,50 144.700
20/10/2021 +0,50/+0,95% 52,80 53,30 52,80 53,30 53,05 53,30 75.300
19/10/2021 -0,30/-0,56% 53,20 53,20 52,80 52,80 52,99 52,80 74.700
18/10/2021 0,00 / 0,00% 53,10 53,30 53,00 53,10 53,10 53,10 36.400
15/10/2021 0,00 / 0,00% 53,20 53,30 53,00 53,10 53,13 53,10 87.300
14/10/2021 +0,10/+0,19% 53,20 53,30 53,00 53,10 53,08 53,10 107.200
13/10/2021 0,00 / 0,00% 53,00 53,40 53,00 53,00 53,09 53,00 138.000
12/10/2021 0,00 / 0,00% 53,00 53,00 52,90 53,00 52,98 53,00 97.300
11/10/2021 -0,10/-0,19% 53,10 53,10 52,90 53,00 53,02 53,00 56.700
08/10/2021 +0,10/+0,19% 53,30 53,40 52,90 53,10 53,08 53,10 47.100
07/10/2021 +0,90/+1,73% 52,10 53,10 52,10 53,00 52,83 53,00 68.300
06/10/2021 +0,30/+0,58% 52,10 52,30 52,10 52,10 52,19 52,10 57.000
05/10/2021 -0,10/-0,19% 51,90 52,30 51,60 51,80 51,78 51,80 111.200
04/10/2021 -1,00/-1,89% 52,90 53,00 49,20 51,90 52,01 51,90 131.900
01/10/2021 +0,10/+0,19% 52,90 52,90 52,70 52,90 52,80 52,90 216.311
30/09/2021 0,00 / 0,00% 53,60 53,60 52,80 52,80 52,88 52,80 263.800
29/09/2021 -0,30/-0,56% 53,00 53,10 52,60 52,80 52,85 52,80 97.600
28/09/2021 -0,10/-0,19% 53,20 53,20 53,00 53,10 53,09 53,10 70.000
27/09/2021 -0,40/-0,75% 53,60 53,60 53,20 53,20 53,39 53,20 63.700
24/09/2021 -0,30/-0,56% 53,90 53,90 53,50 53,60 53,73 53,60 65.800