• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:39:19 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
55,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-0,90%)
Tham chiếu
55,50
Mở cửa
55,70
Cao nhất
55,70
Thấp nhất
54,30
Khối lượng
5.000
KLTB 10 ngày
25.490
Cao nhất 52 tuần
65,70
Thấp nhất 52 tuần
49,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/06/2022 -0,50/-0,90% 55,70 55,70 54,30 55,00 55,24 55,00 5.000
27/06/2022 +1,50/+2,78% 54,20 55,50 53,10 55,50 54,54 55,50 21.300
24/06/2022 +0,10/+0,19% 53,90 54,00 53,50 54,00 53,87 54,00 10.000
23/06/2022 -0,10/-0,19% 54,00 54,00 52,60 53,90 53,28 53,90 24.500
22/06/2022 +0,10/+0,19% 54,10 55,30 53,00 54,00 54,08 54,00 22.400
21/06/2022 -0,10/-0,19% 53,10 54,00 53,00 53,90 53,60 53,90 16.400
20/06/2022 -0,50/-0,92% 53,90 56,00 53,50 54,00 54,36 54,00 36.700
17/06/2022 -1,50/-2,68% 55,90 56,00 52,50 54,50 55,05 54,50 16.200
16/06/2022 +3,20/+6,06% 52,70 56,00 52,50 56,00 54,56 56,00 36.200
15/06/2022 -1,80/-3,30% 54,60 55,80 52,60 52,80 53,38 52,80 66.200
14/06/2022 -1,40/-2,50% 56,00 56,00 52,10 54,60 54,51 54,60 59.300
13/06/2022 -2,50/-4,27% 57,60 58,40 56,00 56,00 57,11 56,00 12.900
10/06/2022 -1,20/-2,01% 59,70 59,70 58,50 58,50 58,71 58,50 2.100
09/06/2022 +0,50/+0,84% 58,00 60,00 58,00 59,70 59,66 59,70 18.600
08/06/2022 +0,70/+1,20% 59,60 59,60 58,40 59,20 59,47 59,20 21.800
07/06/2022 -0,70/-1,18% 58,70 59,30 58,00 58,50 58,43 58,50 5.900
06/06/2022 -0,50/-0,84% 59,70 60,00 59,10 59,20 59,72 59,20 30.500
03/06/2022 0,00 / 0,00% 59,50 59,70 58,30 59,70 59,24 59,70 17.500
02/06/2022 -0,10/-0,17% 59,50 60,10 59,00 59,70 59,85 59,70 25.000
01/06/2022 0,00 / 0,00% 59,40 59,80 59,10 59,80 59,39 59,80 24.400