• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 971,46 +23,75/+2,51%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    971,46   +23,75/+2,51%  |   HNX-INDEX   196,77   +5,55/+2,90%  |   UPCOM-INDEX   68,41   +0,90/+1,33%  |   VN30   967,49   +26,73/+2,84%  |   HNX30   316,55   +14,47/+4,79%
27 Tháng Mười Một 2022 12:02:28 CH - Mở cửa
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Cập nhật ngày 25/11/2022
3:05:03 CH
54,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,00 (+3,85%)
Tham chiếu
52,00
Mở cửa
52,10
Cao nhất
54,80
Thấp nhất
52,00
Khối lượng
68.200
KLTB 10 ngày
84.510
Cao nhất 52 tuần
67,50
Thấp nhất 52 tuần
48,10
BMP - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
21/11/2022 Nguyễn Lưu Thùy Minh Thành viên Ban kiểm soát Bán 14.040 Biểu đồ
25/10/2022 Nguyễn Lưu Thùy Minh Thành viên Ban kiểm soát Đăng ký bán 14.040 Biểu đồ
02/08/2021 KWE Beteiligungen AG --- Mua 88.000 Biểu đồ
27/07/2021 Nguyễn Thanh Hải Phó tổng giám đốc kinh doanh Bán 21.600 Biểu đồ
09/07/2021 Nguyễn Thanh Hải Phó tổng giám đốc kinh doanh Đăng ký bán 21.600 Biểu đồ
28/05/2021 KWE Beteiligungen AG --- Mua 67.000 Biểu đồ
13/04/2021 KWE Beteiligungen AG --- Mua 40.000 Biểu đồ
09/03/2021 KWE Beteiligungen AG --- Mua 200.000 Biểu đồ
03/03/2021 KWE Beteiligungen AG --- Mua 575.200 Biểu đồ
15/09/2020 FTIF - Templeton Frontier Markets Fund --- Bán 50.000 Biểu đồ
17/04/2020 KWE Beteiligungen AG --- Mua 110.640 Biểu đồ
17/02/2020 FTIF - Templeton Frontier Markets Fund --- Bán 100.000 Biểu đồ
31/12/2019 Nawaplastic Industries Co., Ltd. --- Mua 44.525.911 Biểu đồ
31/12/2019 The Nawaplastic Industries (Saraburi) Co., Ltd. --- Bán 44.525.911 Biểu đồ
14/06/2019 FTIF - Templeton Frontier Markets Fund --- Bán 160.000 Biểu đồ
14/06/2019 TGIT - Templeton Frontier Markets Fund --- Bán 20.000 Biểu đồ
04/03/2019 TGIT - Templeton Frontier Markets Fund --- Bán 11.260 Biểu đồ
04/03/2019 FTIF - Templeton Frontier Markets Fund --- Bán 123.950 Biểu đồ
08/01/2019 FTIF - Templeton Frontier Markets Fund --- Bán 17.330 Biểu đồ
08/01/2019 TGIT - Templeton Frontier Markets Fund --- Bán 8.680 Biểu đồ