• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 5:47:08 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:05 CH
56,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,60 (-1,06%)
Tham chiếu
56,60
Mở cửa
55,30
Cao nhất
56,60
Thấp nhất
55,00
Khối lượng
60.700
KLTB 10 ngày
52.060
Cao nhất 52 tuần
67,50
Thấp nhất 52 tuần
52,00
Giá đóng cửa ngày 02/08/2021
57,20 +1,00/+1,78%
Mở cửa 56,00
Cao nhất 57,90
Thấp nhất 56,00
Khối lượng 102.700
Giá điều chỉnh 54,65
Giá quá khứ của BMP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
02/08/2021 +1,00 / +1,78% 56,00 57,90 56,00 57,20 57,29 54,65 102.700
30/07/2021 +0,40 / +0,72% 56,70 56,90 55,90 56,20 56,42 53,70 46.700
29/07/2021 -1,20 / -2,11% 57,00 57,00 55,80 55,80 55,98 53,32 50.200
28/07/2021 -0,90 / -1,55% 57,00 57,20 56,00 57,00 56,58 54,46 42.700
27/07/2021 +1,10 / +1,94% 57,20 58,00 56,90 57,90 57,49 55,32 33.500
26/07/2021 +0,40 / +0,71% 55,60 56,80 55,60 56,80 56,59 54,27 36.100
23/07/2021 +0,10 / +0,18% 56,40 56,70 56,00 56,40 56,45 53,89 15.500
22/07/2021 +0,20 / +0,36% 56,00 56,50 56,00 56,30 56,38 53,79 5.800
21/07/2021 -0,40 / -0,71% 56,50 56,60 56,10 56,10 56,45 53,60 28.200
20/07/2021 +1,00 / +1,80% 55,20 56,60 55,00 56,50 55,79 53,99 30.200
19/07/2021 -1,30 / -2,29% 55,00 56,70 55,00 55,50 56,10 53,03 30.500
16/07/2021 +0,30 / +0,53% 56,60 57,30 56,50 56,80 56,97 54,27 13.200
15/07/2021 +1,40 / +2,54% 55,10 56,50 55,10 56,50 55,79 53,99 9.500
14/07/2021 -0,80 / -1,43% 56,50 56,50 55,10 55,10 55,97 52,65 41.700
13/07/2021 +0,90 / +1,64% 55,00 56,50 55,00 55,90 55,95 53,41 62.500
12/07/2021 -2,00 / -3,51% 57,00 57,00 54,80 55,00 55,63 52,55 164.600
09/07/2021 -0,20 / -0,35% 57,50 57,60 57,00 57,00 57,41 54,46 65.300
08/07/2021 -0,40 / -0,69% 57,60 57,60 57,10 57,20 57,37 54,65 60.800
07/07/2021 +0,20 / +0,35% 57,60 58,00 57,00 57,60 57,35 55,04 84.000
06/07/2021 -0,20 / -0,35% 57,60 59,00 57,40 57,40 57,83 54,85 106.100
05/07/2021 -1,20 / -2,04% 58,60 58,80 57,60 57,60 58,18 55,04 69.100
02/07/2021 -0,10 / -0,17% 58,70 59,10 58,60 58,80 58,90 56,18 52.300
01/07/2021 -0,40 / -0,67% 59,40 59,70 58,80 58,90 59,05 56,28 55.000
30/06/2021 0,00 / 0,00% 59,30 60,00 59,30 59,30 59,50 56,66 383.100
29/06/2021 -0,80 / -1,33% 60,90 60,90 59,30 59,30 59,85 56,66 53.400
28/06/2021 +0,60 / +1,01% 59,50 60,90 59,50 60,10 60,21 57,43 53.400
25/06/2021 +0,20 / +0,34% 59,00 59,90 58,90 59,50 59,15 56,85 55.200
24/06/2021 -0,40 / -0,67% 60,10 60,10 59,00 59,30 59,45 56,66 74.100
23/06/2021 -1,10 / -1,81% 60,80 60,90 59,60 59,70 60,29 57,04 122.100
22/06/2021 +0,20 / +0,33% 60,10 61,00 60,10 60,80 60,65 58,09 121.900