• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 5:51:54 CH - Mở cửa
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
67,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,30%)
Tham chiếu
67,00
Mở cửa
67,50
Cao nhất
67,50
Thấp nhất
66,50
Khối lượng
71.900
KLTB 10 ngày
66.220
Cao nhất 52 tuần
67,50
Thấp nhất 52 tuần
49,20
Giá đóng cửa ngày 15/09/2021
54,50 +0,60/+1,11%
Mở cửa 53,80
Cao nhất 54,90
Thấp nhất 53,80
Khối lượng 33.500
Giá điều chỉnh 52,07
Giá quá khứ của BMP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/09/2021 +0,60 / +1,11% 53,80 54,90 53,80 54,50 54,21 52,07 33.500
14/09/2021 -0,20 / -0,37% 54,10 54,10 53,70 53,90 53,84 51,50 58.100
13/09/2021 +0,20 / +0,37% 53,90 54,20 53,70 54,10 53,89 51,69 55.200
10/09/2021 0,00 / 0,00% 53,90 54,20 53,90 53,90 53,94 51,50 36.300
09/09/2021 0,00 / 0,00% 54,00 54,00 53,70 53,90 53,82 51,50 60.500
08/09/2021 -1,10 / -2,00% 55,00 55,00 53,80 53,90 54,13 51,50 93.600
07/09/2021 -0,70 / -1,26% 55,40 55,50 54,90 55,00 55,19 52,55 480.500
06/09/2021 +1,20 / +2,20% 54,60 55,80 54,50 55,70 55,29 53,22 125.600
01/09/2021 +0,80 / +1,49% 54,00 54,50 53,80 54,50 54,30 52,07 95.800
31/08/2021 +0,10 / +0,19% 53,70 54,00 53,60 53,70 53,85 51,31 75.300
30/08/2021 +0,20 / +0,37% 54,70 54,70 53,30 53,60 53,64 51,21 45.900
27/08/2021 -0,10 / -0,19% 53,50 53,50 52,90 53,40 53,13 51,02 44.700
26/08/2021 -0,10 / -0,19% 53,90 53,90 53,20 53,50 53,66 51,12 12.500
25/08/2021 +0,60 / +1,13% 52,60 54,00 52,30 53,60 52,76 51,21 84.200
24/08/2021 -0,50 / -0,93% 53,50 53,50 52,80 53,00 53,06 50,64 63.100
23/08/2021 -1,80 / -3,25% 55,30 55,30 53,50 53,50 54,27 51,12 258.300
20/08/2021 -0,50 / -0,90% 55,80 56,40 55,30 55,30 55,74 52,84 91.500
19/08/2021 0,00 / 0,00% 55,80 55,80 55,30 55,80 55,57 53,32 87.300
18/08/2021 -1,00 / -1,76% 56,80 56,80 55,60 55,80 56,20 53,32 174.400
17/08/2021 -0,50 / -0,87% 57,60 57,60 56,70 56,80 57,13 54,27 96.000
16/08/2021 -0,30 / -0,52% 57,50 57,70 57,00 57,30 57,29 54,75 86.500
13/08/2021 -0,10 / -0,17% 58,00 58,20 57,20 57,60 57,69 55,04 62.000
12/08/2021 -0,10 / -0,17% 57,80 57,90 57,50 57,70 57,74 55,13 101.300
11/08/2021 +0,60 / +1,05% 57,20 57,80 56,90 57,80 57,32 55,23 95.000
10/08/2021 +0,50 / +0,88% 57,40 57,40 56,50 57,20 56,92 54,65 54.500
09/08/2021 -0,10 / -0,18% 56,90 56,90 56,30 56,70 56,50 54,18 45.200
06/08/2021 0,00 / 0,00% 56,80 56,80 56,60 56,80 56,71 54,27 40.100
05/08/2021 0,00 / 0,00% 56,70 56,80 56,00 56,80 56,64 54,27 376.380
04/08/2021 0,00 / 0,00% 56,20 56,80 56,20 56,80 56,71 54,27 34.600
03/08/2021 -0,40 / -0,70% 57,30 57,30 56,50 56,80 56,97 54,27 10.900