• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 6:41:10 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Cập nhật ngày 24/01/2022
3:04:16 CH
57,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,52%)
Tham chiếu
57,60
Mở cửa
57,60
Cao nhất
58,00
Thấp nhất
57,00
Khối lượng
21.700
KLTB 10 ngày
34.400
Cao nhất 52 tuần
66,50
Thấp nhất 52 tuần
49,20
Giá đóng cửa ngày 30/09/2021
52,80 0,00/0,00%
Mở cửa 53,60
Cao nhất 53,60
Thấp nhất 52,80
Khối lượng 263.800
Giá điều chỉnh 51,68
Giá quá khứ của BMP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
30/09/2021 0,00 / 0,00% 53,60 53,60 52,80 52,80 52,88 51,68 263.800
29/09/2021 -0,30 / -0,56% 53,00 53,10 52,60 52,80 52,85 51,68 97.600
28/09/2021 -0,10 / -0,19% 53,20 53,20 53,00 53,10 53,09 51,98 70.000
27/09/2021 -0,40 / -0,75% 53,60 53,60 53,20 53,20 53,39 52,07 63.700
24/09/2021 -0,30 / -0,56% 53,90 53,90 53,50 53,60 53,73 52,47 65.800
23/09/2021 -0,10 / -0,19% 54,00 54,30 53,90 53,90 54,04 52,76 79.800
22/09/2021 -0,40 / -0,74% 54,60 54,60 53,70 54,00 53,88 52,86 74.200
21/09/2021 +0,60 / +1,12% 53,70 54,50 53,50 54,40 53,96 53,25 80.800
20/09/2021 -0,10 / -0,19% 54,10 54,50 53,80 53,80 54,08 52,66 66.700
17/09/2021 -0,30 / -0,55% 54,50 54,50 53,80 53,90 54,09 52,76 124.600
16/09/2021 -0,30 / -0,55% 54,50 54,50 54,00 54,20 54,15 53,05 43.500
15/09/2021 +0,60 / +1,11% 53,80 54,90 53,80 54,50 54,21 53,35 33.500
14/09/2021 -0,20 / -0,37% 54,10 54,10 53,70 53,90 53,84 52,76 58.100
13/09/2021 +0,20 / +0,37% 53,90 54,20 53,70 54,10 53,89 52,96 55.200
10/09/2021 0,00 / 0,00% 53,90 54,20 53,90 53,90 53,94 52,76 36.300
09/09/2021 0,00 / 0,00% 54,00 54,00 53,70 53,90 53,82 52,76 60.500
08/09/2021 -1,10 / -2,00% 55,00 55,00 53,80 53,90 54,13 52,76 93.600
07/09/2021 -0,70 / -1,26% 55,40 55,50 54,90 55,00 55,19 53,84 480.500
06/09/2021 +1,20 / +2,20% 54,60 55,80 54,50 55,70 55,29 54,52 125.600
01/09/2021 +0,80 / +1,49% 54,00 54,50 53,80 54,50 54,30 53,35 95.800
31/08/2021 +0,10 / +0,19% 53,70 54,00 53,60 53,70 53,85 52,56 75.300
30/08/2021 +0,20 / +0,37% 54,70 54,70 53,30 53,60 53,64 52,47 45.900
27/08/2021 -0,10 / -0,19% 53,50 53,50 52,90 53,40 53,13 52,27 44.700
26/08/2021 -0,10 / -0,19% 53,90 53,90 53,20 53,50 53,66 52,37 12.500
25/08/2021 +0,60 / +1,13% 52,60 54,00 52,30 53,60 52,76 52,47 84.200
24/08/2021 -0,50 / -0,93% 53,50 53,50 52,80 53,00 53,06 51,88 63.100
23/08/2021 -1,80 / -3,25% 55,30 55,30 53,50 53,50 54,27 52,37 258.300
20/08/2021 -0,50 / -0,90% 55,80 56,40 55,30 55,30 55,74 54,13 91.500
19/08/2021 0,00 / 0,00% 55,80 55,80 55,30 55,80 55,57 54,62 87.300
18/08/2021 -1,00 / -1,76% 56,80 56,80 55,60 55,80 56,20 54,62 174.400