• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 3:42:21 SA - Mở cửa
CTCP Nhựa Bình Minh (BMP : HOSE)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
54,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,18%)
Tham chiếu
54,90
Mở cửa
54,90
Cao nhất
55,50
Thấp nhất
54,80
Khối lượng
37.500
KLTB 10 ngày
32.840
Cao nhất 52 tuần
65,70
Thấp nhất 52 tuần
49,20
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,02%
Sở hữu nước ngoài 85,63%
Sở hữu khác 14,34%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Nawaplastic Industries Co., Ltd. --- 44.525.911 54,39% 31/12/2020
KWE Beteiligungen AG --- 8.210.208 10,03% 04/08/2021
Templeton Frontier Markets Fund --- 6.617.012 8,08% 31/12/2018
FTIF - Templeton Frontier Markets Fund --- 4.062.312 4,96% 15/09/2020
Nguyễn Hoàng Ngân Tổng giám đốc 618.550 0,76% 31/12/2021
Nguyễn Thị Bích --- 262.080 0,32% 31/12/2021
Nguyễn Thị Phương Nga --- 228.051 0,28% 31/12/2018
TGIT - Templeton Frontier Markets Fund --- 107.157 0,13% 20/02/2020
Bông Hoa Việt --- 105.600 0,13% 31/12/2021
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước --- 19.983 0,02% 31/12/2018
Nguyễn Lưu Thùy Minh Thành viên Ban kiểm soát 14.040 0,02% 31/12/2021
Nguyễn Thanh Quan Phó Tổng giám đốc 11.709 0,01% 31/12/2021
Nguyễn Thị Phương Mai --- 2.059 0,00% 31/12/2018
Hồng Lê Việt Giám đốc tài chính 3 0,00% 31/12/2021