• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.468,19 +25,40/+1,76%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:45:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.468,19   +25,40/+1,76%  |   HNX-INDEX   413,21   +3,90/+0,95%  |   UPCOM-INDEX   109,52   +1,68/+1,56%  |   VN30   1.492,73   +10,18/+0,69%  |   HNX30   743,54   +22,17/+3,07%
20 Tháng Giêng 2022 2:54:57 CH - Mở cửa
CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/01/2022
2:45:02 CH
9,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
9,20
Mở cửa
9,20
Cao nhất
9,20
Thấp nhất
9,20
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
10,00
Thấp nhất 52 tuần
9,20
BNW - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
06/05/2021 Vũ Thị Chuyên Thành viên HĐQT Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
06/05/2021 Vũ Thị Chuyên Thành viên HĐQT Mua 50.000 Biểu đồ
20/08/2020 Vũ Hữu Tân --- Bán 2.707.533 Biểu đồ
07/08/2020 Nguyễn Thị Phương Kế toán trưởng Đăng ký mua 5.872 Biểu đồ
07/08/2020 Nguyễn Thị Phương Kế toán trưởng Mua 5.872 Biểu đồ
06/08/2020 Vũ Thị Chuyên Thành viên HĐQT Mua 1.901.661 Biểu đồ
06/08/2020 Lưu Xuân Tâm Tổng giám đốc Mua 50.000 Biểu đồ
05/08/2020 Lưu Xuân Tâm Tổng giám đốc Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
05/08/2020 Vũ Thị Chuyên Thành viên HĐQT Đăng ký mua 1.901.661 Biểu đồ
05/08/2020 Vũ Hữu Tân --- Đăng ký bán 2.707.533 Biểu đồ