• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,17 -1,59/-0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:27 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,17   -1,59/-0,12%  |   HNX-INDEX   359,63   -1,39/-0,39%  |   UPCOM-INDEX   98,07   -0,30/-0,30%  |   VN30   1.459,94   +1,71/+0,12%  |   HNX30   579,10   -1,63/-0,28%
26 Tháng Chín 2021 7:13:09 CH - Mở cửa
CTCP BOT Cầu Thái Hà (BOT : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/09/2021
3:00:03 CH
47,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+5,00 (+11,85%)
Tham chiếu
42,20
Mở cửa
47,20
Cao nhất
47,20
Thấp nhất
47,20
Khối lượng
1.275.500
KLTB 10 ngày
2.720
Cao nhất 52 tuần
63,00
Thấp nhất 52 tuần
42,00
09/09 Lý giải tiềm năng dài hạn nhóm bất động sản khu công nghiệp - Người đồng hành
27/08 BOT: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
18/08 BOT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
27/07 BOT: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
27/07 BOT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
21/06 BOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
06/05 BOT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
06/05 BOT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
06/05 BOT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
06/05 BOT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
05/05 BOT: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
04/05 BOT: Ngày 04/01/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung - HNX
23/04 BOT: Thay đổi nhân sự - HNX
08/04 BOT: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 10.746.800 cổ phiếu - HNX
02/04 BOT: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
02/04 BOT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
15/03 BOT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
08/03 BOT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
05/02 BOT: Công bố thông tin điều lệ công ty - HNX
04/02 BOT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 13,20 0,00%
ATB  273.300 1,60 14,29%
B82  8.600 1,60 14,29%
BAX  900 77,50 2,65%
BCE  799.800 14,10 -2,76%
BCM  37.700 45,50 0,00%
BHT  105.000 13,60 0,00%
BMN  0 8,40 0,00%
BVL  4.300 22,00 3,77%