• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
30 Tháng Bảy 2021 6:52:15 SA - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC : HNX)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:11 CH
15,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
15,80
Mở cửa
15,80
Cao nhất
15,80
Thấp nhất
15,80
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
10
Cao nhất 52 tuần
16,50
Thấp nhất 52 tuần
11,70
27/07 BSC: Thông báo về việc tạm hoãn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh - HNX
09/07 BSC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
08/07 BSC: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
07/07 BSC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
05/07 BSC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/05 BSC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
18/05 BSC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Toàn Việt - HNX
05/05 BSC: Đính chính Báo cáo tài chính quý 1/ 2021 - HNX
04/05 BSC: Công bố thông tin Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của ban kiểm soát - HNX
04/05 BSC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
04/05 BSC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
27/04 BSC: Giấy xác nhận của Sở KHĐT Tp.HCM về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - HNX
22/04 BSC: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
30/03 BSC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
29/03 BSC: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
23/03 BSC: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
12/03 BSC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Toàn Việt - HNX
09/03 BSC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
02/03 BSC: Nghị quyết HĐQT - HNX
04/02 BSC: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  11.100 22,70 0,00%
AMD  1.594.200 4,00 0,76%
AST  32.000 48,00 0,10%
BTT  0 53,00 0,00%
CMV  100 13,80 2,22%
DGW  365.900 147,20 4,77%
FRT  4.458.800 37,45 7,00%
GCB  0 11,50 0,00%
HFX  0 1,40 0,00%