• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 3:20:18 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC : HNX)
Cập nhật ngày 22/10/2021
3:02:05 CH
15,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
15,00
Mở cửa
15,00
Cao nhất
15,00
Thấp nhất
15,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
17,40
Thấp nhất 52 tuần
11,70
22/10 BSC: CTCP Đầu tư Vina - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 575.986 CP - HNX
22/10 BSC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
19/10 BSC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
14/10 BSC: Công ty Cổ Phần Dịch vụ Bến Thành Công bố thông tin Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2021 - HNX
11/10 BSC: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
09/09 Lý giải tiềm năng dài hạn nhóm bất động sản khu công nghiệp - Người đồng hành
25/08 BSC: V/V tam hoãn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 đã được kiểm toán. - HNX
27/07 BSC: Thông báo về việc tạm hoãn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung điều chỉnh kế hoạch kinh doanh - HNX
09/07 BSC: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
08/07 BSC: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
07/07 BSC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
05/07 BSC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/05 BSC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
18/05 BSC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Toàn Việt - HNX
05/05 BSC: Đính chính Báo cáo tài chính quý 1/ 2021 - HNX
04/05 BSC: Công bố thông tin Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động của ban kiểm soát - HNX
04/05 BSC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
04/05 BSC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
27/04 BSC: Giấy xác nhận của Sở KHĐT Tp.HCM về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh - HNX
22/04 BSC: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  0 21,50 0,00%
AMD  3.491.100 5,18 -2,26%
AST  18.000 56,10 -1,41%
BTT  0 49,00 0,00%
CMV  1.000 13,20 -2,22%
DGW  508.900 111,60 -1,15%
FRT  1.360.900 47,70 0,63%
GCB  0 18,70 0,00%
HFX  0 1,40 0,00%