• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 5:10:27 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC : HNX)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
24,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,80 (+7,96%)
Tham chiếu
22,60
Mở cửa
24,40
Cao nhất
24,40
Thấp nhất
24,40
Khối lượng
200
KLTB 10 ngày
20
Cao nhất 52 tuần
24,40
Thấp nhất 52 tuần
11,70
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Lê Văn Hùng
Thành viên HĐQT Trương Quang Thống
Thành viên HĐQT Hoàng Phong Giao
Thành viên HĐQT Bùi Minh Tuấn
Thành viên HĐQT Nguyễn Lê Dũng
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Hạnh
Thành viên Ban kiểm soát Đoàn Thị Phương Linh
Thành viên Ban kiểm soát Từ Vĩ Trí
Tổng giám đốc Nguyễn Lê Dũng
Phó Tổng giám đốc Trương Quang Thống
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Kim Nga
Đại diện công bố thông tin Trương Quang Thống