• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
01 Tháng Mười Hai 2021 4:50:14 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC : HNX)
Cập nhật ngày 01/12/2021
3:02:18 CH
17,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
17,00
Mở cửa
17,00
Cao nhất
17,00
Thấp nhất
17,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
190
Cao nhất 52 tuần
19,30
Thấp nhất 52 tuần
11,70
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
01/12/2021 1.391.670 0 0 0 0 0 0
30/11/2021 1.391.670 0 0 0 0 0 0
29/11/2021 1.391.670 0 0 0 0 0 0
26/11/2021 1.391.670 100 0 100 1.920 0 1.920
25/11/2021 1.391.770 0 0 0 0 0 0
24/11/2021 1.391.770 0 0 0 0 0 0
23/11/2021 1.391.770 100 0 100 2.000 0 2.000
22/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0
19/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0
18/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0
17/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0
16/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0
15/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0
12/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0
11/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0
10/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0
09/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0
08/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0
05/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0
04/11/2021 1.391.870 0 0 0 0 0 0