• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.270,53 +8,20/+0,65%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:05:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.270,53   +8,20/+0,65%  |   HNX-INDEX   306,70   +3,28/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,78   -0,06/-0,06%  |   VN30   1.289,84   +8,88/+0,69%  |   HNX30   567,07   +5,05/+0,90%
15 Tháng Tám 2022 10:12:54 SA - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
10:05:00 SA
13,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
13,00
Mở cửa
13,00
Cao nhất
13,00
Thấp nhất
13,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
26,80
Thấp nhất 52 tuần
13,00
BSC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
01/06/2022 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Bán 1.459.336 Biểu đồ
01/06/2022 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải --- Mua 1.349.000 Biểu đồ
27/05/2022 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải --- Đăng ký mua 1.349.000 Biểu đồ
25/05/2022 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Đăng ký bán 1.459.336 Biểu đồ
26/10/2021 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Mua 575.986 Biểu đồ
26/10/2021 CTCP Đầu tư Vina --- Đăng ký bán 575.986 Biểu đồ
26/10/2021 CTCP Đầu tư Vina --- Bán 575.986 Biểu đồ
12/05/2021 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Mua 153.700 Biểu đồ
08/03/2021 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Mua 32.159 Biểu đồ
20/08/2018 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Mua 397.323 Biểu đồ
20/08/2018 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Đăng ký mua 400.000 Biểu đồ
20/08/2018 Chi nhánh Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng --- Bán 397.323 Biểu đồ
21/07/2016 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Mua 0 Biểu đồ
24/06/2016 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Mua 154.768 Biểu đồ
23/06/2016 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
30/03/2016 Trương Quang Thống Phó Tổng giám đốc Bán 0 Biểu đồ
08/03/2016 Chi nhánh Công ty TNHH Quảng Cáo Mắt Vàng --- Mua 46.000 Biểu đồ
02/03/2016 Trương Quang Thống Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 2.900 Biểu đồ
15/02/2016 Phạm Tuấn Cường --- Bán 0 Biểu đồ
03/02/2016 Trương Quang Thống Phó Tổng giám đốc Bán 2.900 Biểu đồ