• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 6:11:44 CH - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC : HNX)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:05 CH
13,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
13,00
Mở cửa
13,00
Cao nhất
13,00
Thấp nhất
13,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
0
Cao nhất 52 tuần
26,80
Thấp nhất 52 tuần
13,00
Giá đóng cửa ngày 12/07/2021
14,40 0,00/0,00%
Mở cửa 14,40
Cao nhất 14,40
Thấp nhất 14,40
Khối lượng 0
Giá điều chỉnh 14,01
Giá quá khứ của BSC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
12/07/2021 0,00 / 0,00% 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,01 0
09/07/2021 0,00 / 0,00% 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,01 0
08/07/2021 0,00 / 0,00% 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,01 1.200
07/07/2021 0,00 / 0,00% 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,01 0
06/07/2021 +0,20 / +1,41% 14,40 14,40 14,40 14,40 14,40 14,01 100
05/07/2021 0,00 / 0,00% 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 13,82 0
02/07/2021 0,00 / 0,00% 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 13,82 200
01/07/2021 0,00 / 0,00% 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 13,82 0
30/06/2021 0,00 / 0,00% 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 13,82 0
29/06/2021 0,00 / 0,00% 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 13,82 0
28/06/2021 -0,80 / -5,33% 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 13,82 200
25/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
24/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
23/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
22/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
21/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
18/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
17/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
16/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
15/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
14/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
11/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
10/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
09/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
08/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
07/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
04/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 200
03/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
02/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0
01/06/2021 0,00 / 0,00% 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 14,59 0