• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.324,99 -26,18/-1,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:01:52 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.324,99   -26,18/-1,94%  |   HNX-INDEX   353,01   -6,62/-1,84%  |   UPCOM-INDEX   95,76   -2,31/-2,36%  |   VN30   1.439,20   -20,74/-1,42%  |   HNX30   563,17   -15,93/-2,75%
28 Tháng Chín 2021 5:31:13 SA - Mở cửa
CTCP Dịch vụ Bến Thành (BSC : HNX)
Cập nhật ngày 27/09/2021
3:01:43 CH
15,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
15,80
Mở cửa
15,80
Cao nhất
15,80
Thấp nhất
15,80
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
10
Cao nhất 52 tuần
17,40
Thấp nhất 52 tuần
11,70
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 47,10%
Sở hữu nước ngoài 4,82%
Sở hữu khác 48,08%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV --- 1.484.420 47,11% 31/12/2020
CTCP Đầu tư Toàn Việt --- 883.350 28,04% 18/05/2021
CTCP Đầu tư Vina --- 575.986 18,28% 30/06/2020
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải --- 153.700 4,88% 30/06/2020
Bùi Minh Tuấn Thành viên HĐQT 152.000 4,82% 30/06/2021
Hoàng Phong Giao Thành viên HĐQT 100 0,00% 30/06/2021