• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
21 Tháng Giêng 2022 8:47:16 CH - Mở cửa
CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ (BSP : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
18,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
18,80
Mở cửa
18,80
Cao nhất
18,80
Thấp nhất
18,80
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
140
Cao nhất 52 tuần
21,80
Thấp nhất 52 tuần
16,00
18/01 BSP: Báo cáo tài chính quý 4/2021 - HNX
11/01 BSP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
27/12 BSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
20/12 BSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
20/12 BSP: Quyết định Hội đồng quản trị - HNX
20/12 BSP: Quyết định Hội đồng quản trị về việc ký hợp đồng với tổ chức có liên quan của người nội bộ, cổ đông lớn - HNX
20/12 BSP: Quyết định Hội đồng quản trị về việc thông qua tờ trình vay vốn ngân hàng - HNX
15/10 BSP: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
11/08 BSP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
11/08 BSP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
26/07 BSP: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
08/07 BSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
05/07 BSP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
29/06 BSP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
07/06 BSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
01/06 BSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
01/06 BSP: Thay đổi nhân sự - HNX
14/05 BSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
19/04 BSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
08/04 BSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BBM  0 10,20 0,00%
BHK  0 13,80 0,00%
BHN  2.100 59,30 1,19%
BHP  2.600 10,50 11,70%
BQB  2.500 8,00 -4,76%
BSD  100 25,00 0,00%
BSH  300 26,40 14,78%
BSL  500 11,70 -2,50%
BSQ  24.700 26,30 1,94%