• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 7:41:46 CH - Mở cửa
CTCP Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:02 CH
23,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,42%)
Tham chiếu
23,80
Mở cửa
23,70
Cao nhất
23,80
Thấp nhất
23,30
Khối lượng
10.398.000
KLTB 10 ngày
14.747.460
Cao nhất 52 tuần
24,30
Thấp nhất 52 tuần
6,50
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hội
Thành viên HĐQT Nguyễn Bá Phước
Thành viên HĐQT Hà Đổng
Thành viên HĐQT Nguyễn Hải Âu
Thành viên HĐQT Khương Lê Thành
Thành viên HĐQT Bùi Minh Tiến
Trưởng ban kiểm soát Phạm Ngọc Quý
Thành viên Ban kiểm soát Vũ Lê Huy
Thành viên Ban kiểm soát Hoàng Ngọc Xuân
Tổng giám đốc Bùi Minh Tiến
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Anh
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Việt Thắng
Phó Tổng giám đốc Bùi Ngọc Dương
Phó Tổng giám đốc Nghiêm Đức Dương
Phó Tổng giám đốc Trần Đoàn Thịnh
Kế toán trưởng Bạch Đức Long
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Hải Âu