• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 7:03:45 CH - Mở cửa
CTCP Beton 6 (BT6 : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:02 CH
3,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
3,80
Mở cửa
3,80
Cao nhất
3,80
Thấp nhất
3,80
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
2.140
Cao nhất 52 tuần
5,20
Thấp nhất 52 tuần
0,90
11/08 BT6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
26/07 BT6: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
07/07 BT6: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2020 - HNX
07/07 BT6: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
01/07 BT6: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
01/07 BT6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020 (công ty mẹ) - HNX
30/06 BT6: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
29/05 BT6: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
03/03 BT6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
04/02 BT6: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
26/01 BT6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
14/01 BT6: Beton 6 muốn xóa nợ khó đòi 482 tỷ đồng, đề xuất ông Trịnh Thanh Huy làm Chủ tịch - Người đồng hành
12/01 BT6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
08/01 BT6: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
05/01 BT6: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - HNX
12/10 BT6: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế trên hệ thống giao dịch UPCoM - HNX
13/08 BT6: Lãnh đạo nộp đơn phá sản, vẫn mong dẫn đầu ngành xây dựng - Người đồng hành
10/08 BT6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
30/07 BT6: Thay đổi nhân sự - HNX
28/07 BT6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  45.600 18,40 0,55%
ACE  0 42,00 0,00%
ADP  5.200 26,80 -0,74%
BCA  99.700 15,00 -0,66%
BCC  1.113.700 25,30 -0,39%
BDT  0 30,60 0,00%
BHC  0 3,10 0,00%
BMF  1.600 24,50 1,66%
BMP  74.700 52,80 -0,56%