• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 1:41:24 SA - Mở cửa
CTCP Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu (BTC : OTC)


--- x 1000 VND
Thay đổi (%)

--- (---)
Tham chiếu
---
Mở cửa
---
Cao nhất
---
Thấp nhất
---
Khối lượng
---
KLTB 10 ngày
---
Cao nhất 52 tuần
---
Thấp nhất 52 tuần
---
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trần Tựu
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Cường
Thành viên HĐQT Lê Trọng Khương
Thành viên HĐQT Lê Ngọc Triều
Thành viên HĐQT Khuất Tùng Phong
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Lê Xuân
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Thanh Hương
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Thị Hồng Hoa
Tổng giám đốc Cù Hải Long
Phó Tổng giám đốc Đinh Văn Thiệu
Giám đốc sản xuất Võ Minh Hải
Kế toán trưởng Nguyễn Duy Tiến
Đại diện công bố thông tin Khuất Tùng Phong