• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 7:06:13 CH - Mở cửa
CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD : UPCOM)
Cập nhật ngày 06/12/2021
3:04:59 CH
34,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,00 (-2,82%)
Tham chiếu
35,50
Mở cửa
35,00
Cao nhất
35,00
Thấp nhất
34,50
Khối lượng
2.400
KLTB 10 ngày
7.230
Cao nhất 52 tuần
47,00
Thấp nhất 52 tuần
21,00
27/10 BTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
14/09 BTD: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
04/08 BTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
23/07 BTD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
21/07 BTD: Thông báo về việc tạm dừng giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
01/04 BTD: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
29/03 BTD: Phan Thị Hồng Phúc - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 12.000 CP - HNX
26/03 BTD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
23/02 BTD: Phan Thị Hồng Phúc - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 28.000 CP - HNX
02/11 BTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
28/10 BTD: Bê tông Ly tâm Thủ Đức chia cổ tức tiền mặt 40% - Người đồng hành
29/09 BTD: Phan Thị Hồng Phúc - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 14.800 CP - HNX
24/08 BTD: Phan Thị Hồng Phúc - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 30.000 CP - HNX
03/06 BTD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
26/05 BTD: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
20/05 BTD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
29/04 BTD: Phan Thị Hồng Phúc - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 65.000 CP - HNX
27/03 BTD: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 - HNX
27/03 BTD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
27/03 BTD: Phan Thị Hồng Phúc - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 65.000 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  88.700 25,30 -0,78%
ACE  6.300 36,60 -1,61%
ADP  500 26,00 -5,80%
BCC  1.302.600 25,00 -4,21%
BDT  28.300 38,30 0,26%
BHC  0 5,60 0,00%
BMP  80.700 56,00 -3,45%
BT6  0 7,10 0,00%
BTN  199.600 6,50 -9,72%