• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:45:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   387,00   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,48   0,00/0,00%  |   VN30   1.507,19   0,00/0,00%  |   HNX30   608,66   0,00/0,00%
20 Tháng Mười 2021 8:46:58 SA - Mở cửa
CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/10/2021
8:45:00 SA
40,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
40,10
Mở cửa
40,10
Cao nhất
40,10
Thấp nhất
40,10
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
4.730
Cao nhất 52 tuần
41,00
Thấp nhất 52 tuần
20,90
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đỗ Chí Nguyễn
Thành viên HĐQT Nguyễn Thế Phương
Thành viên HĐQT Hồ Đăng Khoa
Thành viên HĐQT Phan Thị Hồng Phúc
Thành viên HĐQT Nguyễn Hữu Ý
Trưởng ban kiểm soát Đặng Quang Cường
Thành viên Ban kiểm soát Đỗ Văn Hùng
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Việt Hòa
Giám đốc Nguyễn Hữu Ý
Phó Giám đốc Hồ Đăng Khoa
Phó Giám đốc Phan Thị Hồng Phúc
Kế toán trưởng Phạm Anh Linh
Đại diện công bố thông tin Phạm Anh Linh