• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.385,40 -3,84/-0,28%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.385,40   -3,84/-0,28%  |   HNX-INDEX   395,88   +4,68/+1,20%  |   UPCOM-INDEX   100,92   +0,56/+0,56%  |   VN30   1.476,97   -11,74/-0,79%  |   HNX30   620,39   +9,59/+1,57%
25 Tháng Mười 2021 5:02:38 CH - Mở cửa
CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức (BTD : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/10/2021
3:00:10 CH
45,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,80 (-1,75%)
Tham chiếu
45,80
Mở cửa
46,10
Cao nhất
47,00
Thấp nhất
45,00
Khối lượng
43.100
KLTB 10 ngày
22.910
Cao nhất 52 tuần
47,00
Thấp nhất 52 tuần
20,90
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 51,00%
Sở hữu nước ngoài 1,56%
Sở hữu khác 47,44%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng CTCP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam --- 3.271.191 51,00% 30/06/2021
Hà Thị Kim Dung --- 323.610 5,05% 31/12/2020
Nguyễn Duy Hưng --- 319.500 4,98% 21/11/2019
Phan Thị Hồng Phúc Thành viên HĐQT 115.613 1,80% 29/03/2021
Trần Hữu Thạch --- 65.872 1,03% 31/12/2019
Nguyễn Việt Hòa Thành viên Ban kiểm soát 30.328 0,47% 30/06/2021
Đỗ Ngọc Tuấn --- 14.418 0,22% 04/08/2021
Phạm Anh Linh Kế toán trưởng 2.002 0,03% 30/06/2021
CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức --- 1.809 0,03% 31/12/2019
Hồ Đăng Khoa Thành viên HĐQT 100 0,00% 30/06/2021
Phan Thị Thanh Yên --- 38 0,00% 06/08/2019