• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.393,80 -1,53/-0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.393,80   -1,53/-0,11%  |   HNX-INDEX   388,29   +1,29/+0,33%  |   UPCOM-INDEX   99,68   +0,08/+0,08%  |   VN30   1.505,03   -2,16/-0,14%  |   HNX30   606,93   -1,73/-0,28%
20 Tháng Mười 2021 5:15:22 CH - Mở cửa
CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS : HNX)
Cập nhật ngày 20/10/2021
3:03:39 CH
12,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
12,20
Mở cửa
12,10
Cao nhất
12,40
Thấp nhất
12,00
Khối lượng
203.100
KLTB 10 ngày
311.480
Cao nhất 52 tuần
13,30
Thấp nhất 52 tuần
3,70
13/10 Các công ty sản xuất xi măng thuộc Vicem lỗ gần 80 tỷ trong quý III - Người đồng hành
29/09 Đẩy mạnh đầu tư công, nhóm giao thông thông minh nắm bắt cơ hội - Người đồng hành
17/08 BTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
11/08 Cổ phiếu dậy sóng, doanh nghiệp xi măng kinh doanh ra sao quý II - Người đồng hành
05/08 BTS: Thay đổi nhân sự - HNX
02/08 BTS: Thay đổi nhân sự - HNX
02/08 BTS: Thay đổi nhân sự - HNX
02/08 BTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
23/07 BTS: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
19/07 BTS: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty - HNX
19/07 BTS: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HNX
05/07 BTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
30/06 BTS: Thay đổi nhân sự - HNX
29/06 BTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
28/06 BTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
22/06 BTS: CBTT Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid 19 tại ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HNX
03/06 BTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
03/06 BTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
11/05 BTS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
04/05 BTS: Thông báo hủy và chốt lại danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  135.900 18,75 1,90%
ACE  1.500 40,00 -4,76%
ADP  0 26,70 0,00%
BCA  116.400 15,00 -0,66%
BCC  2.117.000 25,60 1,19%
BDT  1.100 30,60 0,00%
BHC  0 3,10 0,00%
BMF  3.500 24,50 0,00%
BMP  75.300 53,30 0,95%
BT6  0 3,80 0,00%