• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.274,20 +11,87/+0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.274,20   +11,87/+0,94%  |   HNX-INDEX   303,97   +0,55/+0,18%  |   UPCOM-INDEX   92,64   -0,20/-0,22%  |   VN30   1.293,79   +12,83/+1,00%  |   HNX30   563,51   +1,49/+0,27%
15 Tháng Tám 2022 4:32:40 CH - Mở cửa
CTCP Xi măng VICEM Bút Sơn (BTS : HNX)
Cập nhật ngày 15/08/2022
3:05:03 CH
8,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
8,70
Mở cửa
8,70
Cao nhất
8,70
Thấp nhất
8,50
Khối lượng
19.600
KLTB 10 ngày
47.380
Cao nhất 52 tuần
17,60
Thấp nhất 52 tuần
6,30
3:23 CH BTS: Công bố thông tin điều chỉnh BCTC năm 2021 - HNX
27/07 BTS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
25/07 BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.000.000 CP - HNX
25/07 BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP - HNX
21/07 BTS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
14/07 BTS: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 - HNX
01/07 BTS: Ký gói thầu số 1, dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện - Vietnam+
18/06 BTS: ACBS tiếp tục đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu - Thương trường
17/06 BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.000.000 CP - HNX
16/06 BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP - HNX
09/05 BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.000.000 CP - HNX
06/05 BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 361.900 CP - HNX
26/04 BTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
21/04 BTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
21/04 Doanh nghiệp xi măng có cải thiện được kết quả kinh doanh trong năm 2022? - BizLive
21/04 BTS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
03/04 BTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
03/04 BTS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
30/03 BTS: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
29/03 BTS: Công ty TNHH chứng khoán ACB - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1.000.000 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  222.800 17,75 -2,74%
ACE  400 46,00 -6,88%
ADP  500 24,50 -5,41%
BCC  496.500 16,00 0,00%
BDT  100 38,00 -12,84%
BHC  0 2,70 0,00%
BIG  70.800 15,40 0,00%
BT6  0 5,50 0,00%
BTD  19.800 29,50 0,68%
BTN  24.100 4,50 0,00%