• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
18 Tháng Mười 2021 5:33:20 SA - Mở cửa
CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
50,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
50,00
Mở cửa
50,00
Cao nhất
50,00
Thấp nhất
50,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
10
Cao nhất 52 tuần
54,00
Thấp nhất 52 tuần
34,60
23/08 BTT: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
30/07 BTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
05/07 BTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Mai Thảo - HOSE
23/06 BTT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
22/06 BTT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Mai Thảo - HOSE
22/06 BTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Mai Thảo - HOSE
28/05 BTT: Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt Hợp đồng lao động của Phó Tổng Giám đốc - HOSE
27/05 BTT: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thư ký kiêm người phụ trách quản trị công ty - HOSE
27/05 BTT: Nghị quyết , Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và điều lệ công ty - HOSE
14/05 BTT: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
10/05 BTT: Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS - HOSE
10/05 BTT: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT và Thành viên BKS - HOSE
29/04 BTT: Thông báo về đơn từ nhiệm PTGĐ của Ông Nguyễn Khắc Cường - HOSE
22/04 BTT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thị Mai Thảo - HOSE
15/04 BTT: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
12/04 BTT: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
08/04 BTT: Quyết định của HĐQT về việc chấm dứt hoạt động các chi nhánh là đơn vị phụ thuộc - HOSE
30/03 BTT: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
24/03 BTT: Thông báo từ nhiệm thành viên HĐQT - HOSE
15/03 BTT: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  0 23,40 0,00%
AMD  3.180.800 4,96 -0,60%
AST  15.200 57,90 0,17%
BSC  0 15,00 0,00%
CMV  0 14,85 0,00%
DGW  755.300 114,30 1,33%
FRT  2.016.500 47,70 1,49%
GCB  4.200 19,80 13,79%
HFX  0 1,40 0,00%