• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.203,28 -11,42/-0,94%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.203,28   -11,42/-0,94%  |   HNX-INDEX   264,44   -1,20/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   88,59   +0,04/+0,05%  |   VN30   1.215,41   -13,53/-1,10%  |   HNX30   460,77   -3,27/-0,70%
25 Tháng Chín 2022 9:12:36 SA - Mở cửa
CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT : HOSE)
Cập nhật ngày 23/09/2022
3:05:03 CH
44,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
44,10
Mở cửa
44,10
Cao nhất
44,10
Thấp nhất
44,10
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
1.660
Cao nhất 52 tuần
53,40
Thấp nhất 52 tuần
38,05
26/08 BTT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
29/07 BTT: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin - HOSE
27/07 BTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 - HOSE
15/07 BTT: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt - HOSE
13/07 BTT: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 - HOSE
05/07 BTT: Thông báo nhận được quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế - HOSE
27/06 BTT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022 - HOSE
09/06 BTT: Thông báo về việc thay đổi người nội bộ là thành viên Ban kiểm soát - HOSE
09/06 BTT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
17/05 BTT: Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
20/04 BTT: Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
14/04 BTT: Báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
01/04 BTT: Thông báo đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát - HOSE
25/03 BTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
23/03 BTT: Quyết định của HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và ngày chốt danh sách cổ đông năm 2022 - HOSE
21/01 BTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
22/10 BTT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
19/10 BTT: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2020 - HOSE
23/08 BTT: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
30/07 BTT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  100 11,75 -6,37%
AMD  3.309.600 1,97 5,35%
AST  3.700 57,10 0,35%
BSC  0 13,00 0,00%
CEN  752.900 8,70 -4,40%
CMV  100 11,90 -1,65%
DGW  664.000 72,60 -1,63%
FRT  745.600 85,40 -1,50%
GCB  0 20,50 0,00%