• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 6:21:55 CH - Mở cửa
CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT : HOSE)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
48,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
48,00
Mở cửa
48,00
Cao nhất
48,00
Thấp nhất
48,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
2.440
Cao nhất 52 tuần
54,00
Thấp nhất 52 tuần
38,05
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Việt Hòa
Thành viên HĐQT Trương Nguyễn Thiên Kim
Thành viên HĐQT Lê Ngọc Khánh
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Mai Trâm
Thành viên HĐQT Trần Hữu Hoàng Vũ
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hương Giang
Trưởng ban kiểm soát Hoàng Thanh Hải
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Hoài Phương
Thành viên Ban kiểm soát Lê Thị Mỹ Huyền
Tổng giám đốc Trần Hữu Hoàng Vũ
Phó Tổng giám đốc Trần Hải Thuận
Phó Tổng giám đốc Đặng Thị Bảo Ngọc
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Mai Trâm
Giám đốc tài chính Nguyễn Khắc Cường
Kế toán trưởng Nguyễn Thanh Nhựt
Kế toán trưởng Trần Tấn Mừng
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Thị Mai Trâm