• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.446,77 +33,19/+2,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.446,77   +33,19/+2,35%  |   HNX-INDEX   446,41   +10,56/+2,42%  |   UPCOM-INDEX   110,85   +1,66/+1,52%  |   VN30   1.512,62   +31,70/+2,14%  |   HNX30   742,73   +28,18/+3,94%
08 Tháng Mười Hai 2021 2:02:33 SA - Mở cửa
CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT : HOSE)
Cập nhật ngày 07/12/2021
3:04:59 CH
42,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
42,50
Mở cửa
42,50
Cao nhất
42,50
Thấp nhất
42,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
480
Cao nhất 52 tuần
54,00
Thấp nhất 52 tuần
36,60
BTT - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
01/07/2021 Nguyễn Thị Mai Thảo --- Bán 1.900 Biểu đồ
29/06/2021 Nguyễn Thị Mai Thảo --- Đăng ký bán 1.900 Biểu đồ
20/05/2021 Nguyễn Thị Mai Thảo --- Bán 0 Biểu đồ
24/04/2021 Nguyễn Thị Mai Thảo --- Đăng ký bán 1.900 Biểu đồ
17/12/2020 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Bán 3.074.605 Biểu đồ
16/12/2020 Trần Cảnh Thông --- Bán 750.575 Biểu đồ
05/06/2019 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Mua 1.540 Biểu đồ
19/05/2017 Trần Hữu Hoàng Vũ Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
17/05/2017 Phan Văn Quang --- Mua 0 Biểu đồ
21/04/2017 Trần Hữu Hoàng Vũ Tổng giám đốc Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
19/04/2017 Phan Văn Quang --- Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
18/04/2017 Trần Hữu Hoàng Vũ Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
14/04/2017 Phan Văn Quang --- Mua 0 Biểu đồ
21/03/2017 Trần Hữu Hoàng Vũ Tổng giám đốc Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
20/03/2017 Trần Hữu Hoàng Vũ Tổng giám đốc Mua 220 Biểu đồ
17/03/2017 Phan Văn Quang --- Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
06/12/2016 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Mua 261.902 Biểu đồ
03/10/2016 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Mua 304.141 Biểu đồ
28/01/2016 Lê Thị Hồng Quý --- Bán 0 Biểu đồ
31/12/2015 Lê Thị Hồng Quý --- Đăng ký bán 73.597 Biểu đồ