• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
19 Tháng Mười 2021 5:56:00 CH - Mở cửa
CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành (BTT : HOSE)
Cập nhật ngày 19/10/2021
2:52:56 CH
49,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
49,00
Mở cửa
49,00
Cao nhất
49,00
Thấp nhất
49,00
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
30
Cao nhất 52 tuần
54,00
Thấp nhất 52 tuần
34,60
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 41,39%
Sở hữu nước ngoài 4,67%
Sở hữu khác 53,94%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV --- 5.558.157 41,17% 30/06/2021
Ngô Thị Thái --- 638.080 4,73% 31/12/2019
Đỗ Ngọc Đông --- 183.886 1,36% 31/12/2018
Phan Văn Quang --- 60.634 0,45% 31/12/2019
Nguyễn Ngọc Trâm --- 60.200 0,45% 30/06/2021
Nguyễn Thị Mai Trâm Thành viên HĐQT 60.200 0,45% 05/07/2021
Trần Hữu Hoàng Vũ Tổng giám đốc 59.267 0,44% 30/06/2021
Huỳnh Thị Thu --- 58.834 0,44% 31/12/2019
Lê Thị Yến Tuyết --- 53.117 0,39% 31/12/2019
Vũ Hoàng Tuấn --- 43.804 0,32% 31/12/2019
Phạm Hoàng Nam --- 40.866 0,30% 31/12/2018
CTCP Đầu tư Vina --- 38.192 0,28% 31/12/2019
Trần Cảnh Thông --- 34.700 0,26% 21/12/2020
Nguyễn Khắc Cường Giám đốc tài chính 26.115 0,19% 30/06/2021
Lê Trần Quỳnh Thư --- 9.800 0,07% 31/12/2018
Trần Tấn Mừng Kế toán trưởng 6.660 0,05% 31/12/2019
Lê Minh Phú --- 6.100 0,05% 31/12/2018
Nguyễn Ngọc Lãm --- 2.624 0,02% 30/06/2021
Đặng Thị Bảo Ngọc Phó Tổng giám đốc 2.621 0,02% 30/06/2021
Lê Thúc Đức --- 555 0,00% 30/06/2021
Nguyễn Thị Mai Thảo --- 75 0,00% 05/07/2021